Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, september 2012 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Jongeren ervaren het gezinsleven in de gezinsgroepen

Het leven in een gezinsgroep is anders dan het leven in een leefgroep. De Hoenderloo Groep heeft diverse gezinsgroepen, waar nu plaats is voor jongens en meisjes van 10-18 jaar. De gezinsgroepen staan onder leiding van vaste gezinsgroepouders. De woningen van de gezinsgroepen staan op het terrein van De Hoenderloo Groep. De jongeren ervaren er het gewone gezinsleven, maar groeien op in een beschermde omgeving. Ze kunnen op het terrein speciaal onderwijs volgen (Hoenderloo College) en gebruik maken van activiteitaanbod op het gebied van vrije tijd. Aan het huis is een behandelcoördinator verbonden en de jongeren kunnen therapie volgen op het terrein. “De gezinsgroepen zijn onder andere geschikt voor kinderen die veel in instellingen hebben gewoond en de kans willen aangrijpen om te profiteren van het leven in een gezin, voor ze zelfstandig gaan wonen. Het betreft kinderen die inmiddels lerende zijn in het omgaan met relaties en in staat zijn zich te hechten”, vertelt clusterleider Annelies Bakker. Om de gezinssituatie zo goed mogelijk na te bootsen wonen jongens en meisjes van diverse leeftijden samen in een gezinsgroep. De gezinsgroepen op het terrein hebben hun eigen accenten. Zo is de een wat meer op structuur gericht en de ander op zelfstandigheid. Meer informatie geeft het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055 - 527 53 45, e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Snel plaats in jonge jongensgroepen

In de ‘jonge jongensgroepen’ op het terrein van De Hoenderloo Groep kunnen snel nieuwe jongens van 10 tot 16 jaar worden geplaatst. De wachtlijsten zijn kort.
Eén van deze leefgroepen is Berk, waar tien jongens wonen met ernstige sociale en emotionele gedragsproblemen (ODD en CD). Zij werken onder professionele begeleiding aan hun einddoel. “Wat dat is, ligt aan de hulpvraag. Die is voor iedereen anders”, legt clusterleider Michiel Noij uit. “De één leert met gezag om te gaan, de ander leert zijn agressie te beheersen of moet zijn omgang met anderen verbeteren.” De jongeren gaan naar school op het terrein van De Hoenderloo Groep (Hoenderloo College), volgen therapie en krijgen training. Michiel Noij: “De intentie is dat ze na behandeling teruggaan naar hun eigen regio. Of dat thuis, in een vervolggroep of zelfstandig is, hangt af van de mogelijkheden.”  
Meer informatie over plaatsingsmogelijkheden bij Berk is verkrijgbaar bij het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, klantenbureaudhg@pluryn.nl of T 055 – 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Rust en overzicht in de Crisisinterventiegroep

Voor jongeren die in een acute crisissituatie verkeren, heeft Pluryn, De Hoenderloo Groep de Crisisinterventiegroep op de locatie Kop van Deelen. “We nemen de jongeren zes weken op. In die tijd hebben jongeren, ouders/verzorgers en Bureau Jeugdzorg de mogelijkheid om plannen voor een vervolgstap te maken”, geeft clusterleider Michiel Noij aan. De Crisisinterventiegroep biedt plaats aan maximaal tien jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het is een enerverende groep, omdat de jongeren met uiteenlopende problemen kampen. Deze variëren van onder andere ADHD en autisme tot oppositionele gedragstoornis. “Er zijn drie ervaren pedagogisch medewerkers op de groep. De jongeren gaan niet naar school. Ze krijgen vanuit de leefgroep een dagprogramma aangeboden, ondersteund door de afdeling Activiteiten. De bedoeling is vooral dat ze tot rust komen om zo overzicht te krijgen over hun eigen situatie ”, aldus Michiel Noij.
Er is regelmatig plaats in de Crisisinterventiegroep, vanwege de snelle doorstroming.
Meer informatie is verkrijgbaar bij het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, klantenbureaudhg@pluryn.nl of T 055 – 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Veilige haven voor meiden in Spanje

In een afgelegen dorp in Spanje biedt De Hoenderloo Groep een ‘Veilige Haven’ aan meiden die te maken hebben met loverboys, huiselijk geweld of andere ernstige problematiek. De voorziening is een initiatief van de Stichting DAK. Onlangs is het eerste meisje vanuit Hoenderloo voor enkele maanden naar Spanje vertrokken. “Als het aanslaat, gaan we vaker gebruik maken van de Veilige Haven”,vertelt clusterleider Annelies Bakker van De Hoenderloo Groep.
Bij het kleinschalige project in Spanje zijn een psychosociaal therapeut, osteopaat, huisarts en een vertrouwensarts betrokken. Het echtpaar dat het huis leidt, heeft ervaring in de zorg. “Meiden die voor het project in aanmerking komen, zijn te verslaafd of staan nog teveel onder invloed van hun netwerk, waardoor hun behandeling niet aanslaat”, legt Annelies Bakker uit. In Spanje krijgen ze gedurende drie tot vier maanden een gestructureerd programma aangeboden met onder andere onderwijs, sport, outdooractiviteiten, groeps- en themagesprekken en sociotherapie. Het huis heeft een geheim adres en er is slechts mondjesmaat contact met het thuisfront mogelijk. “We hopen dat de meiden na terugkomst op een andere manier naar zichzelf kijken en het lef hebben om hiermee daadwerkelijk iets te gaan doen en te veranderen.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Jongerenraden denken en werken actief mee

De Hoenderloo Groep neemt jongerenparticipatie serieus. Jongeren denken actief mee over het beleid en steken hun handen uit de mouwen als er klussen moeten worden opgeknapt. De drie jongerenraden die De Hoenderloo Groep rijk is, spelen in dit proces een belangrijke rol.
“De Jongerenraad Centraal denkt mee over beleid en de veiligheid op het terrein. De Jongerenraad Actief is voor jongeren die zich voor het algemeen belang willen inzetten door allerlei praktische klussen uit te voeren. Dan is er nog de Jongerenraad JeugdzorgPlus. Die ligt door de grote doorstroming van jongeren in JeugdzorgPlus nu even stil, maar wordt weer opgestart”, legt coach Gerard Meuleman uit. Een afvaardiging van de Jongerenraad heeft zitting in de Cliëntenraad waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn.
De Jongerenraad praat regelmatig met het management, maar beschikt ook over een eigen budget van 10.000 euro. Dat kunnen ze vrij besteden aan de aanschaf of opknap van materialen op het terrein. “Vaak gaat een aanvraag over veel schijven. Met dit budget kunnen ze zelf snel beslissingen nemen. Zo leren ze hun verantwoordelijkheid te nemen en prijsbewust te denken.” De Jongerenraad maakt met andere jongerenraden van instellingen in Oost-Nederland deel uit van het JeugdWelzijnsBeraad (JWB). De eerstvolgende vergadering van het JWB wordt bij De Hoenderloo Groep gehouden. De jongeren discussiëren dan over geloof en de manier waarop instellingen rekening moeten houden met het geloof van jongeren.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Magazine 'Helden van De Hoenderloo Groep'

Bestel nu Sjaak, hét magazine over de helden van De Hoenderloo Groep, met aangrijpende verhalen vol passie en inspiratie. Een gratis exemplaar aanvragen? Mail uw naam en adresgegevens naar communicatie@pluryn.nl. Het magazine verschijnt begin oktober 2012.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Hoenderloo College sluit schooljaar 2011-2012 succesvol af

Het Hoenderloo College, op het terrein van De Hoenderloo Groep, heeft het schooljaar 2011-2012 afgesloten met prima examenresultaten. 29 leerlingen legden het vmbo-examen af, terwijl er in 32 vakken examen voor een deelcertificaat werd gedaan. Het slagingspercentage van 90,6% lag hoger dan het landelijk gemiddelde.
Ook andere opleidingen behaalden goede resultaten. Er werden in totaal 71 diploma’s en certificaten uitgereikt aan leerlingen die de volgende opleidingen volgden: Horeca Assistent niveau 1; Keukenvaardigheden restaurant; Schoonmaak in de Groothuishouding; MBO 1 AKA; Vorkheftruckchauffeur; Trekkerrijbewijs; Lasdiploma NIL niveau 1; Hout en Meubel; VCA veiligheidscertificaat.

Δ Naar boven
 
   
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012

De verdeling van de capaciteit van De Hoenderloo Groep is in 2012 gebaseerd op het aantal aanmeldingen per Bureau Jeugdzorg. De plaatsingsmogelijkheden volgen in 2012 daarmee de vraag die vanuit uw Bureau Jeugdzorg in het recente verleden is gesteld. Jongeren die geplaatst worden bij De Hoenderloo Groep hebben de garantie dat zij het zorgtraject kunnen afronden.
Bij de planning van de capaciteit per provincie gaat De Hoenderloo Groep uit van een gemiddeld behandeltraject. Een afgerond behandeltraject duurt anderhalf jaar. De duur van het traject wordt uiteindelijk bepaald door het hulpverleningsplan en het zorgaanbod dat voor de betreffende jongere wordt ingezet. Wanneer jongeren uit uw regio eerder uitstromen, kunnen er meer jongeren van de wachtlijst van uw regio geplaatst worden.

Lees verder op onze website over de verdeling van plaatsen per provincie/stadsregio.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Jongeren ervaren het gezinsleven in de gezinsgroepen
Snel plaats in jonge jongensgroepen
Rust en overzicht in de Crisisinterventiegroep
Veilige haven voor meiden in Spanje
Jongerenraden denken en werken actief mee
Magazine 'Helden van De Hoenderloo Groep'
Hoenderloo College sluit schooljaar 2011-2012 succesvol af
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Congres Het Hietveld
LVB jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen 
8 november 2012
 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn