Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, juli 2014 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Behandelaanbod meisjes in twee nieuwe folders

Recente wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat erkenning van sekse-specifieke verschillen de behandeleffectiviteit kan vergroten. Daarom ontwikkelde De Hoenderloo Groep – als innovatieve organisatie voor jeugdzorg - een ‘behandelaanbod meisjes’, dat zich speciaal richt op de behoeften van meisjes. Het behandelaanbod is bestemd voor meisjes van 10 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, zowel intrapsychisch als externaliserend. Het doel van behandeling is dat de meisjes sociaal-emotioneel in balans komen en weer kunnen gaan participeren in de maatschappij, op een manier die past bij hun leeftijd.

Over het behandelaanbod meisjes is een speciale folder verschenen. Deze kunt u hier downloaden. Over de crisis-diagnostiekgroep Magnolia, onderdeel van het behandelaanbod, verscheen een aparte folder. Deze kunt u hier bekijken. Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau, via tel. 055 – 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Loolaan: springplank uit de jeugdhulpverlening

Jongeren die in een instelling voor jeugdzorg verblijven en toe zijn aan een volgende fase, kunnen zich daarop voorbereiden in de groep Loolaan in Apeldoorn. Loolaan is een uitstroomgroep voor jongens van 16 tot 18 jaar.
“De jongens hebben allemaal een doel. De een gaat naar zijn ouders, de ander gaat op zichzelf wonen of begeleid wonen. We kijken wat de jongere nodig heeft om de gestelde doelen te realiseren en zetten een individueel traject uit om de benodigde competenties te verwerven”, vertelt clusterleider Leo Harmsen. Iedere jongere heeft zijn eigen dagprogramma, dat varieert van school en werk tot dagbesteding. Ze doen zelf boodschappen en koken voor de groep. Verder biedt de plek van het huis nabij het centrum van Apeldoorn goede mogelijkheden om te resocialiseren.

Loolaan kan momenteel nieuwe jongeren plaatsen. Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau, tel. 055 - 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Jeremy bezoekt de kinderombudsman

Jeremy woont in een van de gezinsgroepen op het terrein van De Hoenderloo Groep. Onlangs ging hij op bezoek bij kinderombudsman Marc Dullaert in Den Haag.

Het tweetal praatte honderduit over kinderen en pesten. Maar ook over hoe het is om te wonen bij De Hoenderloo Groep en over de toekomt van De Hoenderloo Groep.
De redactie van magazine Sterk! was erbij. Sterk! is het magazine van Pluryn. Naast een verslag van het bezoek van Jeremy aan Marc Dullaert leest u in het magazine meer over de ondersteuning die Pluryn biedt aan mensen met complexe problematiek. Sterk! wordt deze week in een grote oplage verspreid. Heeft u geen exemplaar ontvangen? U kunt er hier een bestellen of bekijk de pdf.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Hoenderloo College gaat samenwerking aan met Aventus Entreeschool

Een nieuwe samenwerking van het Hoenderloo College met Aventus Entreeschool biedt leerlingen extra kansen op passend vervolgonderwijs of een baan. Vorige week ondertekenden beide scholen een convenant.
Aventus is het ROC in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De Entreeschool verzorgt met ingang van augustus 2014 alle voormalige niveau 1-opleidingen (AKA en alle vakgerichte opleidingen) van Aventus.
“De samenwerking is voor ons interessant omdat leerlingen die op de Aventus Entreeschool  een mbo niveau 1-opleiding volgen en een negatief studieadvies krijgen, volgens de nieuwe Wet Passend Onderwijs van school moeten. Leerlingen die bij Aventus uitvallen, kunnen bij ons de opleiding vervolgen”, aldus locatieleider Chris van der Meulen van het Hoenderloo College.
Het Hoenderloo College staat open voor jongeren die bij De Hoenderloo Groep verblijven maar ook voor leerlingen uit de regio. Om die reden wil de VSO-school graag zichtbaar zijn in de omgeving van Apeldoorn. Met de samenwerking wordt daarin een grote stap gezet.
Onderdeel van het convenant is ook dat ROC Aventus de examinering verzorgt voor de mbo 1-leerlingen van het Hoenderloo College. “Onze werelden sluiten op elkaar aan”, constateert Chris van der Meulen.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten).

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2014 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2014 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Behandelaanbod meisjes in twee nieuwe folders
Loolaan: springplank uit de jeugdhulpverlening
Jeremy bezoekt de kinderombudsman
Hoenderloo College gaat samenwerking aan met Aventus Entreeschool
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Brochure DHG

Wat doen we
en waar staan
 we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn