Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, oktober 2014 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Plek in speciale behandelgroepen voor meisjes

Recente onderzoeken tonen aan dat het erkennen van sekse-specifieke verschillen tussen jongens en meisjes de behandeleffectiviteit kan vergroten. De Hoenderloo Groep heeft direct plaats in de diverse specifieke meisjesgroepen, waaronder Magnolia.

Magnolia is een crisis-diagnostiekgroep voor meisjes in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Het kan gaan om meisjes met zowel externaliserend als internaliserend probleemgedrag en mogelijk psychiatrische problematiek. De problemen doen zich voor op meerdere leefgebieden: het gezin, de school, het sociale netwerk, de hulpverlening.
Heeft u vragen over de meisjesgroepen van De Hoenderloo Groep? Of wilt u meer weten over aanmelden? Neem dan contact op met ons Klantenbureau via 055 – 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
“Betere en zinvollere vrijetijdsbesteding”

De vraag onder jongeren naar vrijetijdsactiviteiten groeide, daarom breidde de afdeling Vrije Tijd & Vorming (VTV) het aanbod uit. Jongeren van De Hoenderloo Groep hoeven zich dus niet te vervelen wanneer ze uit school komen. Naast bestaande activiteiten kunnen ze nu ook deelnemen aan extra muziekclubs, de zaalvoetbalcompetitie, survivalclub, paardrijden, Hulphond, creatieve activiteiten en  activiteiten speciaal voor meiden. Verder zijn er na school verschillende projecten waaraan jongeren kunnen deelnemen, van het aanleggen van een vlindertuin tot koken en ‘tutten’.
Ook onder schooltijd is het aanbod uitgebreid en biedt de afdeling VTV een speciaal programma aan voor jongeren die niet volledig kunnen participeren binnen onderwijs. Een afwisselend programma van onderwijs en de afdeling VTV zorgt ervoor dat ook deze jongeren een zinvol en leerzaam dagprogramma hebben.
“De uitbreiding van het naschoolse aanbod ontlast de begeleiding op leef- en gezinsgroepen. Daarnaast geeft het de jongeren een betere en zinvollere vrijetijdsbesteding. Ze zullen minder vaak rondhangen op het terrein”, licht Arend Hulshof van de afdeling VTV toe. Naast vrijetijdsactiviteiten vinden ook activiteiten als huiswerkbegeleiding en therapie & training tot laat in de middag plaats. Binnenkort mogelijk zelfs tot in de vroege avond.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Intermezzo: nu ook voor jongeren met LVB

Even een paar maanden weg van alles en iedereen. Tijd om na te denken en jezelf te herpakken. Daarvoor is Intermezzo bestemd, het project van De Hoenderloo Groep dat jongeren tijdelijk bij gezinshuizen in het buitenland plaatst. Door een samenwerking met Xperanza heeft Intermezzo nu ook een specifiek aanbod voor jongeren met een licht-verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende gedragsproblematiek.

De jongere, in de leeftijd 15 tot 23 jaar, wordt gedurende het verblijf in Spanje steeds aangezet tot het zelf bedenken van oplossingen. Daarbij staat zelfreflectie op eigen gedrag centraal. Welk gedrag helpt hem of haar verder? En welk gedrag belemmert de weg naar een oplossing alleen maar?
Eerdere ervaringen bij Intermezzo hebben aangetoond dat het tijdelijke verblijf in het buitenland een positief effect heeft op de jongere. Veel hangt af van hoe de jongere het resultaat bestendigt na thuiskomst. Hieraan wordt dan ook eveneens veel aandacht besteed.
Aanmelding en/of meer informatie kan via het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, op de telefoonnummers 055-5275345 / 088-7795031 of via de mail: klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Jaarplan 2015 De Hoenderloo Groep verschenen

Vanaf heden is het Jaarplan 2015 van De Hoenderloo Groep te vinden op onze website. Dit Jaarplan wordt deze week breed verspreid onder Nederlandse gemeenten. Het biedt u inzicht in de uitvoering van residentiële behandeltrajecten en crisisopvang bij De Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn.

Samen met u staan wij voor grote veranderingen in de uitvoering van de jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. In de komende jaren moeten wij ervoor zorgen dat de jeugdzorg efficiënter wordt, minder nodig is, maar wel aanwezig is op die momenten dat de jongere en zijn/haar ouders het nodig hebben. Wij zijn allround omdat wij op alle zorgdomeinen expertise hebben: jeugd-LVB, JeugdzorgPlus, jeugdzorg en jeugd-GGZ. Wij kunnen schakelen tussen deze vormen van zorg en inzetten wat nodig is om de behandeling voor de jongere doeltreffend te laten zijn.

In het Jaarplan zijn de behandelmogelijkheden van De Hoenderloo Groep meegenomen. U treft ook de inzet van andere Pluryn-locaties ten behoeve van de huidige AWBZ gefinancierde zorg aan.
Heeft u de mailing gemist? U kunt het Jaarplan hier downloaden. De papieren versie is te bestellen via communicatie@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
“We kunnen snel schakelen en verbindingen leggen”

Onlangs ging Monique Kavelaars door een magische grens: ze maakte 100 dagen deel uit van de Raad van Bestuur van Pluryn. In die tijd kreeg ze een goede indruk van de organisatie. “Pluryn streeft naar een hoge kwaliteit van zorg, waarbij de cliënt echt centraal staat. Dat is belangrijk, omdat Pluryn zich, in deze tijd van transities en transformaties, richt op zware zorgvragen, die om een specialistisch antwoord vragen.”
Monique Kavelaars is onder de indruk geraakt. “Pluryn is een grote organisatie, die veel te bieden heeft en zich voortdurend ontwikkelt”, vertelt ze. “Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling. De behandelaars werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en worden daarbij gevoed door onze eigen afdeling Research & Development.”

“Het in hokjes plaatsen van cliënten helpt niet”, vindt Monique Kavelaars. “Door de mix aan achtergronden beschikt Pluryn ook over een mix aan kwaliteiten en competenties. We kunnen snel schakelen en verbindingen leggen, om zorg zo goed mogelijk te regelen. Wat de vraag ook is.”

Lees hier het volledige interview met Monique Kavelaars.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Subsidie VWS voor Pluryn-onderzoek naar JeugdzorgPlus

De afdeling R&D van Pluryn heeft samen met collega-zorginstelling Intermetzo een onderzoeksvoorstel naar JeugdzorgPlus ingediend. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft dit voorstel gehonoreerd met een subsidie. Pluryn biedt JeugdzorgPlus aan op de locatie Kop van Deelen van De Hoenderloo Groep.
Sinds 2012 brengt de landelijke Monitor JeugdzorgPlus de behandelopbrengsten van de zorg in JeugdzorgPlus in kaart. De Monitor verzamelt gegevens over kenmerken van de jongere, diens ontwikkeling en de verleende zorg tijdens de plaatsing. Inmiddels is er voldoende data voor verdiepend onderzoek.

Het doel van het voorgestelde onderzoek van Pluryn en Intermetzo is om de mate van generaliseerbaarheid van de gegevens in de Monitor JeugdzorgPlus te toetsen, ten opzichte van de totale populatie in JeugdzorgPlus. Een jongere moet namelijk expliciet toestemming verlenen voor gebruik van de gegevens in de Monitor. Dit betekent dat voor landelijke analyses alleen nog gebruik is gemaakt van gegevens van jongeren die toestemming gaven. Er is nog geen zicht op de jongeren die geen toestemming verleenden.
Naar verwachting zijn de eerste resultaten van het onderzoek in mei 2015 gereed.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten).

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2014 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2014 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Plek in speciale behandelgroepen voor meisjes
“Betere en zinvollere vrijetijdsbesteding”
Intermezzo: nu ook voor jongeren met LVB
Jaarplan 2015 De Hoenderloo Groep verschenen
“We kunnen snel schakelen en verbindingen leggen”
Subsidie VWS voor Pluryn-onderzoek naar JeugdzorgPlus
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Agenda

Gelderse Week
van de Jeugdzorg
15 t/m 21 november

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn