Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, juni 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Samen sterk voor de Gelderse jeugd

Ter voorbereiding op de komende transitie van de jeugdzorg, vindt intensief overleg plaats tussen gemeenten en jeugdzorgorganisaties. Duidelijk is dat veel gemeenten graag één loket willen. De Hoenderloo Groep legt daarvoor contacten en verbindingen in de regio.
In Gelderland resulteerde dat in afspraken met drie andere Gelderse jeugdzorgaanbieders om tot een gemeenschappelijke voordeur voor ‘zware’ residentiële zorg te komen. De betrokken instellingen zijn (naast De Hoenderloo Groep) OGH, LSG-Rentray en Pactum.
Wordt een jongere aangemeld bij het gezamenlijk zorgloket, dan bekijken we na intensieve observatie welk zorgtraject de jongere en zijn/haar ouders nodig hebben. Ook kijken we welke instelling of instellingen daarin het beste kunnen voorzien en hoe we kunnen samenwerken. Het belang van het kind en de ouders staat altijd voorop. Continuïteit van de behandeling is het uitgangspunt. Neem voor meer informatie over de samenwerking en het gezamenlijk zorgloket contact op met tel. 0800 - 592 63 73 of bekijk deze folder.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
WilmaHuis voor tienermoeders

Bestaande gezinshuizen zijn vaak niet toegerust op de opvang van zwangere tienermeisjes en tienermoeders met een kind. De Hoenderloo Groep biedt gespecialiseerde begeleiding bij het Wilmahuis in Zoetermeer. Hier kunnen moeder en kind samen een toekomst opbouwen, waarbij de zorg voor en een adequate ontwikkeling van de baby centraal staat.
Het WilmaHuis bestaat uit twee aan elkaar geschakelde woningen, eigendom van initiatiefneemster Wilma Wijers Bruins. Op de bovenste verdieping hebben moeder en kind de beschikking over een eigen slaapkamer en woonkamer. Hier is 24/7 professionele hulpverlening aanwezig. Verder biedt een nabijgelegen dependance plaats aan twee tienermoeders met kind, die al een grotere mate van zelfstandigheid hebben. DHG biedt, eventueel in samenwerking met een plaatselijke instelling, diverse vormen van therapie.
Het WilmaHuis is een vorm van ‘jeugdzorg met verblijf’. Aanmelden kan via het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055 - 527 53 45  of e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
'Veilige haven’ voor meiden in Spanje

Na een pilot is De Hoenderloo Groep een samenwerking aangegaan met de stichting DAK. Onlangs vertrokken vier meiden vanuit DHG naar Spanje, om hier in een huis van stichting DAK tot rust te komen en te werken aan hun toekomst. Begin september gaat een volgende groep van vier meiden naar Spanje.
Deze ‘veilige haven’ is speciaal voor meiden, onder andere afkomstig uit het loverboycircuit. Het afgelegen huis heeft een geheim adres en er is slechts mondjesmaat contact met het thuisfront mogelijk. “Het doel is dat de meiden na terugkomst op een andere manier naar zichzelf kijken en het lef hebben om hiermee daadwerkelijk iets te gaan doen en te veranderen”, licht clusterleider Annelies Bakker toe. Bij het kleinschalige project zijn een psychosociaal therapeut, osteopaat, huisarts en een vertrouwensarts betrokken. Twee pedagogisch medewerkers die het huis leiden, hebben ervaring in de zorg. De meiden krijgen in Spanje gedurende enkele maanden een gestructureerd programma aangeboden, met onder andere onderwijs, sport, outdooractiviteiten, groeps- en themagesprekken en sociotherapie.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
MDFT volop in ontwikkeling

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) is steeds meer een kwestie van maatwerk. De ervaren therapeuten van De Hoenderloo Groep stemmen de behandeling exact af op de behoefte van het gezin. Daarnaast is het mogelijk MDFT een aantal weken in te zetten als procesdiagnostiek, om antwoord te krijgen op een bepaalde vraag of inzichtelijk te krijgen wat belemmerende gezinspatronen zijn. Dit traject kan, als dat nodig is, uitmonden in een behandeling met dezelfde therapeut.
De therapeuten van De Hoenderloo Groep behandelen ook steeds vaker gezinnen met een kind dat binnen een andere residentiële instelling is geplaatst. In dat geval werken ze in ‘onderaannemerschap’. “Het doel van de therapeuten is altijd die zaken binnen het gezin onder de aandacht te brengen die de ontwikkeling van gezinsleden of het hebben van een goede relatie binnen het gezin in de weg staan”, aldus supervisor Anniek Smulders.
Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met Anniek Smulders, via 06 – 10 29 80 39 of asmulders@pluryn.nl. Voor financiële vragen: Jacco Kempenaar,  06 – 54 90 82 98 of  jkempenaar@pluryn.nl.  

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk /arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten). 

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Voor alle jongeren die op 1 januari in zorg zijn, is de bekostiging van het behandeltraject bij De Hoenderloo Groep in 2013 gegarandeerd.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Samen sterk voor de Gelderse jeugd
WilmaHuis voor tienermoeders
'Veilige haven’ voor meiden in Spanje
MDFT volop in ontwikkeling
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website

voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn