Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, april 2014 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Nieuwe leefgroep extra schakel voor goede landing

Op dinsdag 1 april is De Hoenderloo Groep van start gegaan met Leefgroep Aventurijn. Deze leefgroep richt zich op de behandeling van jongens in de leeftijd van 10 tot 14 jaar die vanuit JeugdzorgPlus niet meteen door kunnen stromen naar een vervolgplaats in de regio. In Aventurijn, gevestigd op locatie Kop van Deelen, is plaats voor maximaal negen jongeren.

Ook jongeren vanuit de open behandelgroepen van De Hoenderloo Groep kunnen instromen in Aventurijn, als hun behandeling op locatie ernstig stagneert. Tot slot is het ook mogelijk externe jeugdigen die kortdurende, intensieve open jeugdzorg behoeven op te nemen. Dit in samenspraak met de clusterleider en behandelcoördinator. “We doen er vanzelfsprekend alles aan om een jongere goed te laten landen”, vertelt clusterleider Danny Bloemheuvel. “Deze leefgroep is voor sommige jongeren een cruciale extra schakel in dat proces.”
Meer informatie verstrekt het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl of tel.055 - 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaats bij meidengroepen van DHG

De meidengroepen Nova en Linde op het terrein van De Hoenderloo Groep hebben op korte termijn plaatsen vrij. In beide groepen kunnen meiden van 14 tot 16 jaar met zowel internaliserende als externaliserende problematiek vrijwel direct geplaatst worden. “We hebben ervoor gekozen om meiden met verschillende problematieken samen in een groep te plaatsen. Dat werkt neutraliserend in plaats van versterkend op de problematiek, zo is gebleken. De pieken in agressie of depressie vlakken af. Natuurlijk passen medewerkers wel op dat meiden met internaliserende problematiek niet op de achtergrond raken”, aldus clusterleider Remco Verschuur.

Vanaf komende zomer ontstaat er ook plaats in de leefgroep Salix, voor meiden van 16 tot 18 jaar. Een aantal meiden zal dan uitstromen. Aan Salix is het nieuwe trainingshuis Salix-Alba gekoppeld, waar meiden tot 18 jaar zich kunnen voorbereiden op zelfstandigheid.

Neem voor meer informatie contact op met het Klantenbureau via tel. 055 - 527 53 45 of email klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
EMDR therapie op De Hoenderloo Groep

De Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Deze wordt wekelijks aan een vijftal jongeren van De Hoenderloo Groep gegeven. EMDR therapie is bedoeld voor mensen die een trauma hebben te verwerken. Dit kan een enkelvoudig trauma zijn – een eenmalige traumatische gebeurtenis, zoals een ernstig verkeersongeluk – of een complex trauma, bijvoorbeeld langdurig misbruik. Ook voor angsten, fobieën of een beschadigd zelfbeeld kan EMDR therapie worden toegepast.

Tijdens de therapie speelt de getraumatiseerde persoon onder begeleiding van een therapeut de ‘film’ van de nare ervaring af in zijn of haar hoofd, en zet deze stop op het meest nare moment. Door middel van handbewegingen van de therapeut en/of klikjes op een koptelefoon, treedt er een uitdovend effect op met betrekking tot de emotionele lading van de beelden. De Hoenderloo Groep beschikt over twee gespecialiseerde therapeuten om deze therapie te geven.

Meer weten? Neem contact op met het klantenbureau via tel. 055 - 527 53 45 of per email: klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Hercertificering Kwaliteitsnorm voor Hoenderloo College

Het Hoenderloo College komt in aanmerking voor hercertificering Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Na drie auditrondes, in december 2013 en januari en maart 2014, gaf de extern auditor vorige week in het afsluitende gesprek aan dat hij een positief advies zal geven voor hercertificering.

De auditor trof tijdens zijn laatste bezoeken op dinsdag 25 en woensdag 26 maart een organisatie waarin sinds december 2013 grote stappen zijn gezet. “Het Hoenderloo College is van volgend naar meer plannend en realiserend onderwijs gegaan.” Volgens de auditor is er nog meer rust, rolduidelijkheid, en ruimte voor onderwijs en inhoud.

In het binnenkort te ontvangen rapport staan ook enkele verbeteringsmogelijkheden. Hierbij komen zaken aan bod als nog meer planmatig werken en beter evalueren. Tijdens het volgende bezoek, in maart 2015, worden deze getoetst.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Afdeling R&D publiceert Jaarbeeld 2014

Het Jaarbeeld 2014 van de afdeling Research & Development van Pluryn is verschenen. Het bevat de resultaten van alle inspanningen van het afgelopen jaar, geïllustreerd met enkele concrete voorbeelden. Ook is er een overzicht van promotieprojecten, wetenschappelijke publicaties en presentaties in opgenomen. De korte samenvattingen in eenvoudige taal maken de brochure voor iedereen begrijpelijk.
 
De ondersteuning van mensen met complexe zorgvragen vereist specialistische kennis. Om die reden heeft Pluryn sinds enige jaren een afdeling Research & Development, die ook zeer actief is binnen De Hoenderloo Groep. Talentvolle zorgprofessionals en wetenschappers van Pluryn doen hier in samenwerking met universiteiten en kenniscentra onderzoek. Opgedane kennis wordt gedeeld en vertaald naar handelen in de praktijk. Op die manier onderhoudt, ontwikkelt en verbetert de afdeling de deskundigheid binnen de organisatie.

De vier grote transities AWBZ/WMO, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend Onderwijs vragen om nieuwe inzichten. Afgelopen jaren investeerde Pluryn extra in de kennisorganisatie om de veranderende opdracht vanuit de samenleving goed vorm te geven. Daarbij is extra aandacht voor toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologie. U kunt de brochure hier bekijken

 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten).

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2014 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2014 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Nieuwe leefgroep extra schakel voor goede landing
Plaats bij meidengroepen van DHG
EMDR therapie op De Hoenderloo Groep
Hercertificering Kwaliteitsnorm voor Hoenderloo College
Afdeling R&D publiceert Jaarbeeld 2014
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Brochure DHG

Wat doen we
en waar staan
 we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn