Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, april 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Ook GGZ-behandeling bij De Hoenderloo Groep

Uit onderzoek van de afdeling Research & Development blijkt dat het merendeel van de jongeren die bij De Hoenderloo Groep verblijven, met meervoudige complexe problematiek kampt. Ze vertonen zowel gedrags- als psychische problemen. “Daarom is besloten om voor deze jongeren, die vaak tussen wal en schip vallen wat betreft passende en toereikende behandeling, te starten met een GGZ behandelaanbod. Alle jongeren worden bij plaatsing gezien door de psychiater. Als ze geïndiceerd worden, ontvangen zij een GGZ-behandeling”, aldus Jacco Kempenaar, clusterleider Therapie.
“Hiermee onderscheiden we ons van de meeste andere jeugdzorginstellingen en voorzien we in een passend en breed aanbod van behandeling voor een van de zwaardere doelgroepen binnen zowel de Open Jeugdzorg als JeugdzorgPlus.”
De psychiater is hoofdbehandelaar van jongeren met psychische klachten. De behandeling van de jongere wordt aangepast op het terrein van onder meer medicatiebeleid en passende interventies. Verder is er een uitgebreid aanbod van trainingen en therapieën, die kunnen worden ingezet bij de verschillende zorglijnen, zoals creatieve therapieën, individuele- en groepstrainingen voor o.a. agressieregulatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR (voor traumaverwerking) en systeem- en gezinsondersteuning, door middel van begeleiding, ondersteuning en therapie.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Werken aan herkenning bij Hazelaar

Inzicht en overzicht, daarop is de behandeling geënt bij de leefgroep Hazelaar. Hier verblijven jongens van 10-14 jaar met ADHD, ASS-problematiek of aanverwante stoornissen. “Hoewel op het eerste gezicht misschien niet logisch, is het een bewuste keuze geweest om deze beide doelgroepen samen te brengen. Ze hebben beide dezelfde structuur nodig en ze zijn leerzaam voor elkaar. De methodiek die we toepassen, staat beschreven in het boekje ‘Zie mij, niet mijn stoornis’", vertelt clusterleider Leo Harmsen.
De jongeren van Hazelaar bevinden zich in de fase van het ‘herkennen’ van hun problematiek, uitgaande van de fasering Herkennen, Erkennen en Verkennen. Leo: "Om herkenning gestalte te geven, werken we met vastomlijnde patronen. Er zijn bijvoorbeeld jaarlijks door de groep afgesproken basisregels waar men zich met z’n allen aan houdt. Doe je dit niet dan heeft dat natuurlijk consequenties en spreken jongeren en volwassenen elkaar hier op aan."
De behandelgroep werkt nauw samen met het Hoenderloo College, waar de jongeren onderwijs volgen, de vrijetijdsclubs en Therapie & Training. Afhankelijk van de mogelijkheden kan de jongen na het verblijf bij Hazelaar doorstromen naar vervolggroepen als Mistral of Blizzard, naar een gezinsgroep of gezinshuis of naar huis.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
'Nuttig en gezellig’ werkbezoek Tanja Jadnanansing

Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) bracht vrijdag 1 maart een werkbezoek aan het Hoenderloo College. Na een rondleiding over het terrein bezocht Tanja Jadnanansing de locatie Beets en het Multifunctioneel Leercentrum (MLC) van het Hoenderloo College. Het doel dat locatieleider Chris van der Meulen bij het werkbezoek voor ogen had - haar informeren over de 4 milieusvoorziening en de gevolgen van de bezuinigingen voor het speciaal onderwijs - is volgens hem bereikt.
“Ik heb haar verteld dat bezuinigingen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Het gat met het regulier onderwijs wordt steeds groter. Tanja Jadnanansing lunchte samen met jongeren en sprak met de leerlingenraad, met docenten en met de medezeggenschapsraad. Ze was onder de indruk van wat de school met bescheiden middelen kan doen en twitterde veel. “Ze toonde zich geïnteresseerd en stelde goede vragen. Ze vroeg aan allemaal wat we zouden veranderen als we minister zouden zijn en wat ze vooral moest ‘meenemen’ naar Den Haag. Na afloop stuurde ze nog een sms’je dat ze het een nuttig en gezellig bezoek had gevonden.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Diploma voor leerlingen Hoenderloo College

Het Hoenderloo College kon onlangs enkele  tractorrijbewijzen en lasdiploma’s uitreiken aan blije leerlingen.
Vijf jongeren van de sector Arbeid, die stage liepen bij de plantsoenendienst van DHG, mochten afrijden voor hun tractorrijbewijs. Eerst moesten ze op voor hun theorie-examen, het onderdeel waar ze het meest zenuwachtig voor waren. Ze slaagden allemaal. Voor de praktijkproef hadden ze meer dan goed geoefend en dat bleek ook. De examinator was vol lof over het rijden van de jongeren. Allemaal verdienden ze hun rijbewijs. Natuurlijk moest er meteen naar huis worden gebeld. “Ik geloof dat mijn moeder en opa voor het eerst trots op mij zijn”, zei een van de jongeren.
Drie andere leerlingen ontvingen het diploma MAG lassen niveau 1. Zij deden met succes examen bij het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Het internationale diploma bevestigt hun vaardigheden op het gebied van het aan elkaar lassen/smelten van staal door middel van toevoegmateriaal.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Pluryn te zien in de bioscoop

Gaat u de komende tijd naar de bioscoop? Goede kans dat u voorafgaand aan de film een bioscoopreclame van Pluryn te zien krijgt. De reclame is bedoeld om een groot publiek bekend te maken met het aanbod van Pluryn. Focus van de reclame ligt op participatie.
Er zijn drie versies van de reclame gemaakt. Bekijk hier de lange versie van 20 seconden, met muziek.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk /arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten). 

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Voor alle jongeren die op 1 januari in zorg zijn, is de bekostiging van het behandeltraject bij De Hoenderloo Groep in 2013 gegarandeerd.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Ook GGZ-behandeling bij De Hoenderloo Groep
Werken aan herkenning bij Hazelaar
'Nuttig en gezellig’ werkbezoek Tanja Jadnanansing
Diploma voor leerlingen Hoenderloo College
Pluryn te zien in de bioscoop
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website

voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn