Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, december 2012 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Jacob ging over de grens en leerde zijn grenzen aan te geven

Jacob (16 jaar) verbleef een half jaar lang in Spanje bij het Intermezzo gezinshuis La Perla van De Hoenderloo Groep. Het was nodig dat hij een tijd uit zijn omgeving werd gehaald, om tot rust te komen en te werken aan zijn gedrag. Jacobs moeder: “Hij liep als kind veel weg en accepteerde geen gezag. Het lag nooit aan hem, wij moesten ons maar aanpassen. Ook kon hij geen ‘nee’ zeggen, vooral niet tegen zijn oudere broer”.
Riekie Berkers van Bureau Jeugdzorg Helmond besloot in overleg met moeder dat Jacob naar het buitenlandproject van De Hoenderloo Groep ging. “Het is mooi dat een omslag gemaakt kan worden, vanuit het idee even helemaal weg te zijn en de boel op orde te brengen. Wat heel prettig is, is het kleinschalige van het Intermezzo gezinshuis. Er zijn twee gezinshuisouders, dat maakt het heel duidelijk en concreet. Ze hebben de tijd voor de jongere.”
Jacob: “Door mijn tijd in Spanje heb ik rust gevonden en ik heb ook minder problemen. Of ik kan er in ieder geval beter mee omgaan. En ik ben zelfstandiger geworden.” 
Lees hier het complete interview met Jacob, moeder, gezinshuisouder Anja en plaatser Riekie Berkers.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Geslaagd werkbezoek SP aan De Hoenderloo Groep

Wat is de meerwaarde van een landelijk werkende jeugdzorginstelling en met welke problemen kampt De Hoenderloo Groep? Met die vragen in het achterhoofd brachten SP-fractievoorzitter Emile Roemer en fractiespecialist Nine Kooiman op maandag 10 december een uitgebreid werkbezoek aan DHG.
Hun interesse was gewekt door het magazine Helden van De Hoenderloo Groep, dat eind oktober op het Binnenhof in Den Haag onder andere aan de SP werd overhandigd. De delegatie lunchte met jongeren op een gezinsgroep en bezocht een klas van het Hoenderloo College. “Het viel Emile Roemer op dat de jongeren zo openhartig zijn. Hét bewijs dat ze zich op hun gemak voelen bij De Hoenderloo Groep en zich veilig voelen”, aldus directeur Erwin Duits van De Hoenderloo Groep.
“Tijdens de nabespreking gaven beide politici aan dat ze ervan overtuigd zijn dat we belangrijk zijn voor jongeren. Ze onderstreepten het belang van een landelijk werkende instelling als DHG. De transitie in de jeugdzorg mag volgens hen geen bezuinigingsoperatie zijn, maar een manier om de jeugdzorg slimmer te organiseren.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Een stapje verder met Vaktherapie

Bij veel jongeren die bij De Hoenderloo Groep verblijven, maakt vaktherapie onderdeel uit van het behandelplan. “Binnen vaktherapie onderscheiden we Beeldend, Drama en Psychomotorische Therapie (PMT). We gebruiken deze mediumactiviteiten, het ervaringsgericht werken, om veranderingsprocessen teweeg te brengen; bijvoorbeeld ander gedrag laten zien, emoties beter kunnen reguleren, zelfvertrouwen vergroten of je levensgeschiedenis een plek geven”, legt dramatherapeut Sanne van der Kolm uit.
De therapie gaat uit van ervaringen. “We zoeken via spel, beeldend werken of bewegingsgerichte activiteiten de ervaring op van andere gedragspatronen of het uiten van emoties. Al doende leren de jongeren. Ze ontdekken binnen de verschillende oefensituaties wat hun (gedrags)patronen zijn en wat dit voor hen betekent: wie ben ik? Zo ontdekken zij hun leerpunten, maar ook hun kwaliteiten.”
Vaktherapie past bij uitstek bij de complexe doelgroep van DHG. Daar waar woorden soms tekort schieten, kan de vaktherapie aansluiten bij de dynamiek en de kracht van jongeren. Ze kunnen letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging komen. Onlangs gaf een jongere een treffende omschrijving van Vaktherapie, vertelt Sanne: “Je kunt ook over dingen praten, zónder erover te praten, zei hij”.
Klik hier voor meer informatie over Vaktherapie bij DHG. 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Kerst-Inn laat wensen in vervulling gaan

De Kerst-Inn is een van de hoogtepunten van het jaar bij De Hoenderloo Groep. Het is een voorstelling in kerstsfeer van en voor jongeren. Thema is dit jaar ‘Kerstwensen’. Er zijn daadwerkelijk enkele wensen van jongeren in vervulling gegaan, vertelt Ineke Kramer van de afdeling Activiteiten. Dat gebeurde in de periode voorafgaand aan de Kerst-Inn.
“Rond de zomer zijn we al begonnen met het inventariseren van kerstwensen van jongeren”, kijkt Ineke Kramer terug. “Bij de selectie zijn we niet ingegaan op materiële wensen. Waarop wel? Er was bijvoorbeeld een wens van een meisje dat graag naar een nagelstudio wilde. Een ander wilde extensions laten zetten bij een black hair kapper. Er was ook een wens van een jongere die zijn familie wilde herenigen.” Van het in vervulling laten gaan van de wensen zijn opnamen gemaakt, die in de voorstelling te zien zijn.
Jongeren zingen, dansen en rappen. Verder bouwden ze een wensput, die een centrale rol speelt in de voorstelling. Ook medewerkers van DHG zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen en in de uitvoering.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Topdrukte bij Werkzin door kerstpakketten

Werkzin in Elst heeft drukke weken achter de rug. In dit leerwerkbedrijf van Pluryn pakten cliënten en begeleiders niet minder dan 4.800 kerstpakketten in, voor alle medewerkers van Pluryn en De Hoenderloo Groep. Sinds vorig jaar verzorgt Pluryn de kerstpakketten ‘in eigen huis’. De gezamenlijke maatschappelijke ondernemingen namen hiertoe het initiatief. Berry Jansen van Werkzin: “Tien tot twaalf jongeren waren hier de hele dag bezig met het vullen van de dozen. Voor hen is dit een mooie manier om te ontdekken wat het betekent om te werken.”
De ingepakte dozen zijn door jongeren van Werkzin vervoerd naar de verschillende locaties van Pluryn. De jongeren zijn ook actief betrokken bij het verzinnen van een zo effectief mogelijke werkwijze. “Ze hebben zelf bedacht om met een aantal door te werken in de pauze, zodat de volgende ploeg meteen aan de slag kan. Het inpakken van de pakketten is erg leuk om te doen. We praten er het hele jaar over”, aldus Berry.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Aanbod DHG in 2013

Ook in 2013 biedt De Hoenderloo Groep open jeugdzorg en JeugdzorgPlus. Meer en meer werken we volgens trajecten. Dat kunnen kortdurende of langdurige trajecten zijn, afhankelijk van de wens en mogelijkheden van de jongeren. We bieden crisis- en time-outplekken en steken in 2013 veel energie in het vormgeven van de samenwerking met de regio.
De Hoenderloo Groep biedt specialistische 24 uurszorg aan de volgende doelgroepen:

  • Jongeren met (vermoeden van) stoornissen of trauma’s inclusief GGz. Problematiek o.a. ASS/ADHD, ODD
  • Jongeren met meervoudige problematiek waaronder (vermoeden van) licht verstandelijke beperking
  • Jongeren met een longstay-vraag in combinatie met goed onderwijs en/of arbeidsoriëntatie
  • Jongeren met een negatief of zelfs destructief/gevaarlijk netwerk (gezin of vriendengroep)
  • Jongeren die behoefte hebben aan een ander appèl (waaronder ook buitenlandplaatsing)
  • Trajecten voor jongeren die geplaatst worden in het kader van JeugdzorgPlus

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Voor alle jongeren die op 1 januari in zorg zijn, is de bekostiging van het behandeltraject bij De Hoenderloo Groep in 2013 gegarandeerd.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Jacob ging over de grens en leerde zijn grenzen aan te geven
Geslaagd werkbezoek SP aan De Hoenderloo Groep
Een stapje verder met Vaktherapie
Kerst-Inn laat wensen in vervulling gaan
Topdrukte bij Werkzin door kerstpakketten
Aanbod DHG in 2013
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website

voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn