Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief, april 2012 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
DHG geeft kansen aan jongeren

Met deze nieuwsbrief wil Pluryn u maandelijks kort en bondig informeren over ontwikkelingen binnen De Hoenderloo Groep. De Hoenderloo Groep (DHG) biedt Jeugdzorg en JeugdzorgPlus aan jongeren met complexe gedragsproblemen. Samen met Pluryn bieden we één voordeur naar zorg, ongeacht IQ, voorgeschiedenis of achtergrond van de jongere.

Heeft u vragen of wilt u een bepaald onderwerp in de nieuwsbrief terugzien? Laat het ons weten. Voor meer informatie over alle onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met ons klantenbureau: klantenbureaudhg@pluryn.nl, T 055 527 53 45

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Systeemanalyse standaard bij elke aanmelding

Probleemgedrag van jongeren die bij De Hoenderloo Groep worden geplaatst, is veelal terug te leiden op de gezinssituatie. Alvorens de behandelcoördinator een behandelplan opstelt voor de jongere, is het daarom zinvol eerst het gezinssysteem te analyseren. Welke functie heeft het gedrag van de jongere binnen dit systeem?
Gezien de goede resultaten voeren systeembegeleiders van DHG tegenwoordig standaard een systeemanalyse uit bij iedere jongere die bij DHG wordt aangemeld. Zij brengen knelpunten in kaart op basis van 3 tot 4 gesprekken, bij DHG of bij ouders thuis.
 
Omdat de systeembegeleiders uitgebreid met ouders in gesprek gaan, voelen zij zich beter gehoord. Er ontstaat een vorm van commitment, die nodig is voor een succesvolle behandeling van zowel de jongere als ouders. Want ouders blijven verantwoordelijkheid dragen voor hun kind en worden nadrukkelijk betrokken bij de hulpverlening. Zo kan systeemanalyse bijvoorbeeld uitmonden in een intensieve gezinsinterventie.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Leren op Afstand (LoA): een unieke lesmethode

Voor jongeren die door omstandigheden tijdelijk niet naar school kunnen maar wel willen leren, ontwikkelde het Hoenderloo College LoA (Leren op Afstand). Deze succesvolle online lesmethode wordt inmiddels door een groeiende groep leerlingen van binnen en buiten De Hoenderloo Groep gebruikt. Enige voorwaarde voor deelname is dat de leerling residentieel geplaatst is bij een erkende zorgaanbieder en in het buitenland of in een ‘veilige vesting’ verblijft.
 
LoA kent een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden, die resulteren in landelijk erkende certificaten. Desgewenst is bemiddeling naar een examenplaats mogelijk. Lees hier meer over het Hoenderloo College en LoA.

Δ Naar boven
 
   
De meerwaarde van DHG

De open jeugdzorg wordt geconfronteerd met een verandering in visie en financiering. De Hoenderloo Groep was in de eerste instantie een landelijk werkende instelling met de provincie Zuid-Holland als penvoerder. Sinds 2012 hebben wij een directe subsidie relatie met vijftien provincies en stadsregio’s. Provincies en stadsregio’s zijn daarom nieuwsgierig maar ook kritisch naar onze meerwaarde. Tenslotte is het beleid dat jongeren zo dicht mogelijk bij huis opgevangen moet worden.
 
Wat is dan de meerwaarde van De Hoenderloo Groep? We werken met de zwaarste doelgroep van Nederland en zeggen geen ‘nee’ aan de voordeur. Dat doen we door een goed orthopedagogisch behandelklimaat neer te zetten. Het toekomstperspectief van de jongere staat hierbij altijd centraal. Het is onze uitdaging om jongeren met de zwaarste problematiek met zo min mogelijk dwang en drang te helpen bij het realiseren van hun ontwikkelingtaken en kansen te bieden om maximaal te participeren binnen de maatschappij.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Geen wachtlijsten voor De Vlier en Salix

In leefgroep De Vlier wonen 10 jongens in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Zij hebben oppositionele opstandige gedragsproblemen (ODD) en krijgen een passende behandeling aangeboden. Met als doel een zo zelfstandig mogelijk functioneren en mogelijk terugkeer naar huis. De groep kent momenteel geen wachtlijst, dus plaatsing is op korte termijn mogelijk. De Vlier bevindt zich op het terrein van De Hoenderloo Groep in Hoenderloo.

Fasehuis Salix, eveneens op het terrein van De Hoenderloo Groep, kan aanmeldingen ook snel honoreren. Er zijn momenteel twee open plaatsen. Bij Salix werken 10 meisjes van 16 tot 18 jaar aan hun zelfstandigheid. Dat gebeurt in fases, waarbij de begeleiding verandert van een meer leidende rol, naar een begeleidende en tot slot een coachende rol. De meiden van Salix kampen met ernstige gedragsproblematiek en hebben beperkte sociale vaardigheden.

Neem voor meer informatie over plaatsingsmogelijkheden bij De Vlier en Salix contact op met klantenbureaudhg@pluryn.nl, tel. 055 527 53 45. Kijk voor informatie ook op de website van De Hoenderloo Groep en klik op De Vlier en/of Salix.

Δ Naar boven
 
   
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012

De verdeling van de capaciteit van De Hoenderloo Groep is in 2012 gebaseerd op het aantal aanmeldingen per Bureau Jeugdzorg. De plaatsingsmogelijkheden volgen in 2012 daarmee de vraag die vanuit uw Bureau Jeugdzorg in het recente verleden is gesteld. Jongeren die geplaatst worden bij De Hoenderloo Groep hebben de garantie dat zij het zorgtraject kunnen afronden.

Bij de planning van de capaciteit per provincie gaat De Hoenderloo Groep uit van een gemiddeld behandeltraject. Een afgerond behandeltraject duurt anderhalf jaar. De duur van het traject wordt uiteindelijk bepaald door het hulpverleningsplan en het zorgaanbod dat voor de betreffende jongere wordt ingezet. Wanneer jongeren uit uw regio eerder uitstromen, kunnen er meer jongeren van de wachtlijst van uw regio geplaatst worden.

Lees verder op onze website over de verdeling van plaatsen per provincie/stadsregio.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
DHG geeft kansen aan jongeren
Systeemanalyse standaard bij elke aanmelding
Leren op Afstand (LoA): een unieke lesmethode
De meerwaarde van DHG
Geen wachtlijsten voor De Vlier en Salix
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website
voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep
 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn