Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, oktober 2015 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Nieuw: ‘Open intensief groep’ voor jongens

Met De Beuk beschikt De Hoenderloo Groep sinds september over een ‘open intensief groep’ voor jongens van 14 tot 18 jaar. Het gaat om normaal begaafde jongens, die tijdelijk een intensieve behandeling nodig hebben.

Bijvoorbeeld omdat hun behandeling bij JeugdzorgPlus van De Hoenderloo Groep of een andere instelling erop zit en zij nog niet kunnen doorstromen naar een vervolgplek in de regio. Of omdat hun behandeling in een van de open behandelgroepen van De Hoenderloo Groep ernstig stagneert.
Hun problematiek kan heel divers zijn: oppositionele gedragsstoornis, conduct disorder, ADHD, autisme spectrum stoornis of psychiatrische problematiek. Over het algemeen betreft het externaliserende gedragsproblemen. Maar ook internaliserende problematiek komt voor, zoals depressief en teruggetrokken gedrag. Verder kunnen middelengebruik, trauma en seksueel overschrijdend gedrag een rol spelen.
Voor meer informatie: Klantenbureau Pluryn, tel. 088-779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuwe brochure en factsheet: Tijdig passende hulp voor jongeren

Alle voorzieningen voor gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongeren in een oogopslag. Dat biedt de nieuwe ‘factsheet Jeugd’ van Pluryn. Hierin is ook het aanbod van De Hoenderloo Groep opgenomen. De handige factsheet is begin deze maand samen met de nieuwe brochure ‘Tijdig passende hulp voor jongeren’ verspreid onder verwijzende instanties in heel Nederland.

De factsheet biedt op overzichtelijke wijze een weergave van de doelgroepen en mogelijkheden binnen Pluryn. Pluryn is er voor jongeren die vanwege complexe (gedrags)problemen zijn aangewezen op specialistische behandeling. Het betreft onder meer jongeren voor wie reguliere jeugdhulp niet toereikend is. Bij Pluryn vinden ze specialistische (residentiële) trajectzorg, met een gestructureerde en interdisciplinaire aanpak en een goede begeleiding bij de uitstroom.
De factsheet is, net als de brochure ‘Tijdig passende hulp voor jongeren’, digitaal te vinden op www.pluryn.nl, onder ‘Films en folders’. Exemplaren bestellen kan hier ook. Of bij het klantenbureau, tel. 088 – 779 50 00, e-mail klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Olivijn: open intensieve jeugdzorg voor meisjes

Voor meisjes van 14-18 jaar die na hun behandeling in een JeugdzorgPlus-groep nog niet meteen kunnen doorstromen naar een vervolgplaats in de eigen regio, is er sinds kort de behandelgroep Olivijn. Doel van de behandeling in Olivijn is dat de meiden zo snel mogelijk naar huis, een pleeggezin of gezinshuis kunnen. Danwel naar zelfstandigheid of vervolghulpverlening doorstromen.

Daarnaast biedt Olivijn plaats aan meiden bij wie de behandeling in een open behandelgroep ernstig stagneert. Het doel is door intensieve behandeling een opname binnen de gesloten jeugdzorg te voorkomen.
De open intensieve jeugdzorg van Olivijn is gevestigd in een van de gebouwen op de locatie Kop van Deelen van De Hoenderloo Groep. In de groep is plek voor maximaal 10 meisjes, afkomstig vanuit De Hoenderloo Groep of andere instellingen. Bij hen is sprake van ernstige externaliserende gedragsproblematiek, voortkomend uit intra-psychische problematiek.
Voor meer informatie: Klantenbureau Pluryn, tel. 088-779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Smaragd: zeer intensieve zorg op maat

Er is een categorie jongeren met een gesloten machtiging, die niet behandeld kan worden in een reguliere behandelgroep. Vanwege hun gedragsproblematiek en mogelijke psychiatrische aandoening vertonen de jongeren, wanneer zij overvraagd worden, snel fors risicovol of agressief gedrag. Daardoor loopt hun eigen veiligheid en die van hun omgeving direct gevaar.

Voor deze jongens en meisjes is op de locatie Kop van Deelen ‘Smaragd’ geopend. Het betreft een behandelsetting met zeer intensieve, individuele begeleiding. Daarin is plaats voor maximaal 4 jongeren, met of zonder licht verstandelijke beperking. De jongeren beschikken over een eigen leefruimte en volgen een individueel dagprogramma op maat. Onderdeel daarvan is onderwijs of het opnieuw wennen daaraan. Doel van de intensieve behandeling is zo snel mogelijk door te stromen naar een vervolgplek. Dat kan zijn bij De Hoenderloo Groep of Pluryn of in de eigen regio.
Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact op met het Klantenbureau, tel. 088-779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Pluryn brengt regionale brochures uit

Voor verwijzers in de regio’s waar zich Pluryn-locaties bevinden, heeft Pluryn brochures over jeugdzorg en WMO-zorg uitgebracht. Ze bevatten specifieke informatie over de specialistische zorg van Pluryn in de regio’s Rijk van Nijmegen; Rivierenland; Noord-Limburg en Noordoost-Brabant; Foodvalley, Arnhem en Achterhoek; Midden-IJssel, Oost-Veluwe.

Jongeren met complexe problematiek krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is er residentiële jeugdzorg noodzakelijk, omdat het echt niet anders kan. In de brochure Jeugd worden de verschillende vormen van specialistische ondersteuning uiteengezet. De brochure WMO belicht de specialistische ondersteuning van Pluryn in genoemde regio’s, binnen de kaders van de WMO.
Onder het kopje ‘Films en Folders’ op www.pluryn.nl zijn de brochures digitaal te bekijken. Hier zijn de publicaties ook op papier te bestellen. Dit kan eveneens via het klantenbureau, tel. 088 – 779 50 00, e-mail klantenbureau@pluryn.n.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015

De Hoenderloo Groep biedt behandeling in een 3 milieusetting (wonen, onderwijs/ werk/ arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten), indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling. 
 
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2015 voor jongeren (en hun ouders) uit het hele land. Gemeenten hebben de residentiële zorg ingekocht in samenwerking met andere gemeenten uit hun regio. Met nagenoeg alle regio’s heeft De Hoenderloo Groep afspraken over continuering van zorg en met nagenoeg alle regio`s zijn er afspraken over aanmelding en bekostiging van nieuwe aanmeldingen. 
Nieuwe aanmeldingen lopen via de gecertificeerde instelling (voorheen Bureau Jeugdzorg) of het betreffende gebiedsgerichte team (wijkteam, sociale team, jeugdteam). In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Wanneer het om jongeren in het beschermingskader gaat (OTS, machtiging uithuisplaatsing, machtiging gesloten) dan kan de gecertificeerde instelling zelf doorverwijzen naar Pluryn / De Hoenderloo Groep. De verdere procedure is afhankelijk van de contractafspraken met de betreffende regio. Vaak kan de zorg op basis van zo`n doorverwijzing starten, soms moet er door de (gezins)voogd nog een melding gedaan worden in het wijkteam of moet de gemeente nog toestemming verlenen voor de start van de zorg. Bij crisis kan er meestal direct gestart worden. Ons Klantenbureau weet welke afspraken er zijn met uw regio.  
 
JeugdzorgPlus 
De Hoenderloo Groep biedt JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) voor jongeren uit de regio`s Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland en Holland-Rijnland. Met de samenwerkende regio`s in Gelderland zijn vanaf 2015 afspraken gemaakt over een aantal plaatsingsmogelijkheden voor Gelderse jongeren met een machtiging gesloten. Ook in andere regio`s zijn er afspraken over plaatsingsmogelijkheden voor jongeren in onze JeugdzorgPlus of wordt er op basis van de hulpvraag van de jongere bezien of er een individuele afspraak (maatwerk) mogelijk is. 
Ook in 2015 bieden we onze zorg aan in trajecten, waarbij snel geschakeld kan worden tussen het gesloten en open kader met behoud van onderwijs, therapie/training etc. De beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. Jongeren kunnen vanaf 2015 ook geplaatst worden volgens een nieuwe maatregel in de Jeugdwet, namelijk de voorwaardelijke machtiging gesloten. In samenspraak met de gecertificeerde instelling en de collega-instellingen werken we naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, zoeken we naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 088 - 779 50 00 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Nieuw: ‘Open intensief groep’ voor jongens
Nieuwe brochure en factsheet: Tijdig passende hulp voor jongeren
Olivijn: open intensieve jeugdzorg voor meisjes
Smaragd: zeer intensieve zorg op maat
Pluryn brengt regionale brochures uit
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
DHG Jaarplan 2015

Wie zijn we, wat
doen we en waar staan we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn