Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, december 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Zirkoon: voor kortdurende intensieve jeugdzorg

Op de locatie Kop van Deelen van De Hoenderloo Groep opende onlangs de leefgroep Zirkoon haar deuren. De groep is bedoeld voor jongens die om inhoudelijke of organisatorische redenen niet meteen kunnen doorstromen vanuit de JeugdzorgPlus-groepen van De Hoenderloo Groep naar een vervolgplaats in de regio. Daarnaast biedt Zirkoon plaats aan jongens bij wie de behandeling in de open behandelgroepen van De Hoenderloo Groep ernstig stagneert. Plaatsing gebeurt in dat geval op indicatie van de betrokken behandelcoördinator.
De groep is niet alleen bestemd voor interne jongeren die geen gesloten machtiging (meer) nodig hebben of juist wat meer nodig hebben dan de open jeugdzorg in Hoenderloo kan bieden. In samenspraak met de clusterleider en behandelcoördinator kunnen ook externe jongeren worden opgenomen als zij kortdurende, intensieve open jeugdzorg nodig hebben. Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055 - 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Systeembegeleiding wordt gezinsbehandeling

Het team Systeembegeleiding van De Hoenderloo Groep heet vanaf januari 2014 team Gezinsbehandeling. Het team Gezinsbehandeling werkt vanuit de methodiek Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG). Deze interventie is practised based. De Hoenderloo Groep komt daarmee tegemoet aan de wens van steeds meer jeugdzorgregio’s om alleen nog met evidenced en practised based interventies te werken.
“De Hoenderloo Groep positioneert zich nadrukkelijk als een residentiële instelling met veel aandacht voor behandeling vanuit de context van het gezin. Wij weten hoe schadelijk het is om jongere en systeem los van elkaar te behandelen“, aldus Jacco Kempenaar, clusterleider Therapie/GGZ.
Het team Gezinsbehandeling onderscheidt zich van de regionale werkers van de diverse gemeenten, doordat de behandelaars zich op zowel de jongere als het gezin richten. Ook dragen ze zorg voor een goede overdracht wanneer de jongere vanuit de residentiële setting teruggaat naar de eigen regio.
Naast Gezinsbehandeling heeft De Hoenderloo Groep ook een team MDFT (MultiDimensionele FamilieTherapie). Beide teams zorgen naast elkaar voor een gepaste behandeling van jongeren en hun ouder(s) en vullen elkaar hierin aan.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
LOA voor jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen

Leren op Afstand (LoA) is een bijzondere onderwijsvoorziening van het Hoenderloo College, bedoeld voor jongeren die residentiële zorg ontvangen, maar om wat voor reden dan ook tijdelijk niet naar school kunnen. Zorginstellingen kunnen LoA inzetten voor jongeren die in het kader van hun behandeling in het buitenland of vanwege hun problematiek in een ‘veilige veste’ verblijven. LoA is ook geschikt voor jongeren die in een crisisinterventiegroep, een JeugdzorgPlus-instelling of een Rebound-voorziening verblijven. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden van onderwijs, gemeenten en jeugdreclassering gebruikmaken van LoA.
De jongeren volgen het onderwijs via een digitale leeromgeving. Ze krijgen een programma op maat en hebben drie keer per week gedurende 40 minuten een beeldbelverbinding met hun mentordocent, voor uitleg, sturen en stimulans. Dankzij LoA hoeven jongeren hun schoolloopbaan niet te onderbreken en kunnen zij zelfs erkende diploma’s en deelcertificaten behalen. Meer informatie over LoA vindt u op de website van De Hoenderloo Groep.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Jongere Kim ontmoet Aboutaleb

Jongere Kim die in een gezinsgroep bij De Hoenderloo Groep woont, bracht onlangs een bezoek aan burgemeester Aboutaleb van ‘haar stad’ Rotterdam. De burgemeester toonde zich zeer belangstellend. Hij voelt zich betrokken bij de jeugdzorg en wilde graag weten hoe het met Kim gaat. Daarnaast vertelde hij over zijn ideeën: “Uit huis plaatsen is het laatste waaraan je begint.”
Een verslag van de ontmoeting tussen Kim en Aboutaleb is te lezen in de nieuwe editie van het magazine Sterk!, een uitgave van Pluryn. De pdf van Sterk! downloaden of een exemplaar aanvragen? Dat kan hier.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Gezinsgroepen: trend in jeugdhulpverlening

De jeugdhulpverlening richt zich de laatste jaren in toenemende mate op het bieden van een gezinscontext aan kinderen en jongeren die uit huis geplaatst moeten worden. De Hoenderloo Groep biedt deze mogelijkheid in de gezinsgroepen, die zich op het terrein in Hoenderloo bevinden. Binnen hun eigen gezin zorgen professionele gezinsgroepouders hier voor opvoeding en behandeling van jongens en meisjes met uiteenlopende problematieken. Onderwijs, therapeuten en vrijetijdsactiviteiten zijn op het terrein aanwezig.
Deze specialistische vorm van jeugdzorg lijkt de laatste tijd terug van weggeweest. Voormalig minister van jeugd en gezin André Rouvoet bracht in 2009 een nota uit waarin hij gezinshuizen/gezinsgroepen een ‘welkome vorm van residentiële jeugdzorg’ noemde (Ministerie voor Jeugd en Gezin, 2009).
De gezinsgroepen zijn bestemd voor kinderen en jongeren die vanwege hun ernstige en complexe problematiek langdurig aangewezen zijn op verblijf en opgroeien in de jeugdzorg. Dit is vaak niet meer mogelijk in een regulier of therapeutisch pleeggezin. De voorkeur gaat er steeds meer naar uit deze kinderen, waar mogelijk, een gezinsachtige situatie te bieden (Steege, 2012).

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013-2014

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten).

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013-2014 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2014 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Zirkoon: voor kortdurende intensieve jeugdzorg
Systeembegeleiding wordt gezinsbehandeling
LOA voor jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen
Jongere Kim ontmoet Aboutaleb
Gezinsgroepen: trend in jeugdhulpverlening
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013-2014
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Laatste nieuws

Kijk voor het laatste nieuws op onze website

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn