Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, november 2012 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Leefgroep Topaas biedt veiligheid en structuur

Leefgroep Topaas op het terrein van De Hoenderloo Groep heeft plaatsen vrij voor jongens met gedragsproblemen, voortkomend uit ADHD- en/of Autisme (of aan autisme verwante stoornis).  “Bij Topaas wonen 7 jongeren van 10 tot ongeveer 13 jaar. Zij hebben behoefte aan een veilige omgeving, waarin overzicht en voorspelbaarheid de basis vormen”, vertelt clusterleider Youssef Seljouri.  “Bij Topaas krijgen zij een zeer gestructureerde dagelijks  terugkerende routine aangeboden, evenals gestructureerde situaties, overzichtelijke ruimte(s) en een eenduidige benadering van de begeleiders.”
Kenmerkend in de behandeling is de proactieve benadering van de volwassenen. Deze geeft jongeren de mogelijkheid om negatieve situaties tot een positieve ervaring om te zetten. De jongeren hebben een individuele benadering nodig (geen groepsdynamica). Deze krijgt vorm vanuit een ‘circulair proces’: van interventies naar evaluaties naar interventies.
Neem voor meer informatie over Topaas contact op met het klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Behoefte aan achtervangfunctie DHG blijft

Vanaf 2012 heeft De Hoenderloo Groep een subsidierelatie met elke provincie en stadsregio. Dat betekent dat, wanneer de gefinancierde capaciteit voor die provincie bezet is, er alleen nog jongeren kunnen worden opgenomen met extra budget. De Hoenderloo Groep heeft op dit moment  jongeren uit o.a. Rotterdam, Gelderland en Noord-Holland opgenomen, bovenop de reguliere capaciteit. In deze regio’s is de vraag naar het zorgaanbod van De Hoenderloo Groep behoorlijk veel groter dan de – door de betreffende provincie of stadsregio - voor 2012 regulier gesubsidieerde capaciteit.
Het gaat altijd om jongeren met ernstige en acute hulpvragen waarvoor op dat moment in de regio geen alternatieven voorhanden zijn. Deze provincies/stadsregio stellen in deze situaties op aanvraag van hun Bureau Jeugdzorg extra budget beschikbaar, bijvoorbeeld uit een regeling voor buitenprovinciale plaatsingen.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Eigen intranet voor jongeren DHG

Met het online gaan van DHG Plein ging op 1 november een grote wens van de jongerenraad van DHG in vervulling: een eigen intranet voor jongeren. DHG Plein is aan de ene kant een belangrijk informatiemiddel voor de jongeren, met bijvoorbeeld nieuwsberichten, filmpjes van het eigen kanaal Hoenderloo TV en informatie over de vertrouwenspersoon. Aan de andere kant is DHG Plein een communicatieplatform.
Gerard Meuleman, coach van de Jongerenraad en redactielid: “Het DHG Plein is afgeleid van het Pluryn Plein, het succesvolle cliëntenintranet dat in 2010 is geïntroduceerd binnen Pluryn. Naast een informatiemiddel en communicatieplatform is het DHG Plein ook gewoon leuk. De jongerenredactie publiceert grappige filmpjes van YouTube, er staan spelletjes op en jongeren kunnen foto’s aanleveren bij de redactie om te plaatsen. We hopen dat het een groot succes wordt”.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Jongeren knappen fietsen op en leren ondernemen

Met een subsidie van Agentschap NL (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) startte in januari 2011 het project ‘Van Fiets Tot Ondernemer’. Leerlingen van het Hoenderloo College, De Bolster en VSO De Toekomst werken in de fietsenwinkel/werkplaats op het terrein van De Hoenderloo Groep en maken kennis met ondernemerschap.
In de werkplaats repareren dagelijks zes jongeren afgeschreven witte fietsen van park De Hoge Veluwe. De fietsen worden na de opknapbeurt door het park naar derdewereldlanden gestuurd. “Inmiddels repareren en onderhouden de jongeren ook wat meer complexe fietsen, zoals de mountainbikes van DHG”, vertelt projectleider Harald Janischka.
De leerlingen hebben ondertussen een naam en een logo bedacht voor de winkel, die Re-Cycle Shop gaat heten. “In de winkel kunnen jongeren en werknemers van DHG ‘opknappertjes’ kopen en eenvoudige fietsen ter reparatie aanbieden. Zo kunnen jongeren ervaring opdoen met ondernemerschap.” In het project participeert ook een lokale fietsenwinkel. Leerlingen en de docent gaan daar een workshop volgen en doen praktijkervaring op.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Helden delen magazine uit in Den Haag

Vier jongeren van De Hoenderloo Groep overhandigden donderdag 23 oktober in Den Haag het eerste exemplaar van het magazine ‘Helden van De Hoenderloo Groep’ aan Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Met het magazine vraagt DHG aandacht voor haar positie als landelijk werkende gespecialiseerde jeugdzorginstelling. Paul Schnabel is voor het magazine geïnterviewd door Yoram, één van de jongeren die bij DHG woont. Het campagneteam toog vervolgens naar het Binnenhof om daar magazines uit te delen aan belangstellenden. De jongeren hadden er ook een afspraak met Renske Leijten van de SP, die het magazine enthousiast in ontvangst nam. Daarna ontmoetten ze Loes Ypma (PvdA). Zij ging met een stapel magazines onder de arm naar het vragenuurtje in de Tweede Kamer.
Het ANP ging mee op campagnetour en maakte deze reportage. De film was op verschillenden nieuwssites te bekijken. Het gratis magazine nog niet ontvangen? Het is  online te bestellen via www.dehoenderloogroep.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Totale woningaanbod Pluryn nu online doorzoekbaar

Jongeren die bij De Hoenderloo Groep komen wonen of verwijzers die een behandelplaats zoeken voor een jongeren, kunnen zich voortaan oriënteren op een woonplek via de website van Pluryn. Sinds dinsdag 6 november staan de ruim 200 woningen van Pluryn op de website van Pluryn. Ook alle leefgroepen van De Hoenderloo Groep zijn hierin opgenomen. Naast uitgebreide informatie staan bij iedere woning vijf foto’s die een goede indruk geven van het huis. Verwijzers, jongeren en familieleden kunnen zoeken via de kaart of via de uitgebreide woonmodule. De woonmodule is te vinden via deze link.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Geslaagde Week van de Jeugdzorg

Van 12 t/m 18 november vond de Gelderse Week van de Jeugdzorg plaats. De Hoenderloo Groep nam deel aan diverse onderdelen hiervan. Zo reisden vier jongeren op woensdag 14 november mee met Tha Buys on Tour. Ze gaven gastlessen op het Isendoorn College in Warnsveld om hun ervaringen te delen met middelbare scholieren. Gedeputeerde van Provincie Gelderland Annemieke Traag woonde een gastles bij. Zij twitterde hierover:
In de klas op Isendoorncollege in Warnsveld vertellen 2 meisjes over hun leven op de #Hoenderloogroep. Klas is muisstil pic.twitter.com/tBfmpx7y

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Raadsleden maken kennis met DHG

Op donderdag 15 november liepen Monique Zuidwijk (VVD-raadslid gemeente Hattem) en Bas Koers (GroenLinks-raadslid gemeente Apeldoorn) een dag stage bij De Hoenderloo Groep, in het kader van de Gelderse Week van de Jeugdzorg.
Op die manier maakten zij kennis met het werk van de professionals van DHG en hadden ze de gelegenheid om de verhalen en ervaringen van jongeren uit de jeugdzorg te horen. Monique Zuidwijk liet via twitter weten:
Vandaag stage gelopen bij zeer gastvrije Hoenderloo Groep tijdens #wvdjz12 Veel gehoord, gezien, stof tot nadenken #transitiejeugdzorg.
De stageverslagen van de stagiaires verschijnen binnenkort op de website van DHG.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012

De verdeling van de capaciteit van De Hoenderloo Groep is in 2012 gebaseerd op het aantal aanmeldingen per Bureau Jeugdzorg. De plaatsingsmogelijkheden volgen in 2012 daarmee de vraag die vanuit uw Bureau Jeugdzorg in het recente verleden is gesteld. Jongeren die geplaatst worden bij De Hoenderloo Groep hebben de garantie dat zij het zorgtraject kunnen afronden.
Bij de planning van de capaciteit per provincie gaat De Hoenderloo Groep uit van een gemiddeld behandeltraject. Een afgerond behandeltraject duurt anderhalf jaar. De duur van het traject wordt uiteindelijk bepaald door het hulpverleningsplan en het zorgaanbod dat voor de betreffende jongere wordt ingezet. Wanneer jongeren uit uw regio eerder uitstromen, kunnen er meer jongeren van de wachtlijst van uw regio geplaatst worden.

Lees verder op onze website over de verdeling van plaatsen per provincie/stadsregio.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Leefgroep Topaas biedt veiligheid en structuur
Behoefte aan achtervangfunctie DHG blijft
Eigen intranet voor jongeren DHG
Jongeren knappen fietsen op en leren ondernemen
Helden delen magazine uit in Den Haag
Totale woningaanbod Pluryn nu online doorzoekbaar
Geslaagde Week van de Jeugdzorg
Raadsleden maken kennis met DHG
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website

voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn