Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Pluryn Klantenbureau
Nieuwsbrief, juli 2016 Werkplein Pluryn
 
Afbeelding
De Hulst combineert behandeling en onderwijs

Jongens die niet meer naar school gaan, binnen een jaar weer het plezier in leren laten terugvinden. Dat is het doel van schooljaargroep De Hulst. De jongens ondergaan een intensief behandeltraject. Zij stromen voor het begin van het schooljaar in. Na elf maanden kunnen ze weer terugkeren naar hun eigen woonplaats, hun schoolloopbaan verder oppakken en zich verder ontwikkelen.

Schooljaargroep De Hulst op het terrein van locatie De Hoenderloo Groep is bedoeld voor jongens van 14 tot 17 jaar met gedragsproblematiek en een sterk versnipperde en onderbroken schoolloopbaan. Ze zijn ook in het gezin en in hun vrije tijd vastgelopen. De jongens hebben vaak al een hele geschiedenis in de hulpverlening. Door de opeenstapeling van verwijzingen en soms ook mislukkingen, zijn ze verhard. De Hulst biedt hen een gestructureerd en geïntegreerd behandelprogramma.
Lees voor meer informatie de flyer over schooljaargroep De Hulst of neem contact op met het klantenbureau, tel. 088 – 779 50 00 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Nieuwe brochure toont Pluryn in al zijn facetten

Met ‘Sterker in de samenleving’ presenteert Pluryn een gloednieuwe algemene brochure. Het 78 pagina’s tellende boekje laat Pluryn in al zijn facetten zien. In de brochure is alle informatie zo overzichtelijk mogelijk geordend, met hoofdstukken over onder andere jeugdzorg, (jong)volwassenenzorg, ambulante zorg en de vier levensdomeinen.

Ieder hoofdstuk wordt ingeleid door een grote foto waarop cliënten en/of begeleiders staan. De mensen die op deze hoofdfoto’s staan, komen ook aan het woord in het betreffende hoofdstuk. Deze korte interviews in combinatie met de informatieve teksten maken de corporate brochure tot een toegankelijk, lezenswaardig boekwerk.

De nieuwe brochure is online te bekijken en te bestellen via de website van Pluryn.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Naschoolse opvang en dagbehandeling in de Achterhoek

Pluryn biedt in samenwerking met De Lichtenvoorde naschoolse opvang en dagbehandeling aan kinderen en jongeren én hun gezin, in de regio Achterhoek. Op maat en dichtbij huis. Afhankelijk van de vraag worden nieuwe locaties geopend.
Kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme en bijkomende problemen kunnen niet overal terecht voor ondersteuning, terwijl dit voor de thuissituatie juist zo belangrijk is. Op de naschoolse opvang kunnen zij na schooltijd in groepsverband deelnemen aan verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten. Daarnaast is naschoolse dagbehandeling mogelijk, met als doel de opvoedrelatie tussen ouders en hun kind(eren) te ondersteunen en/of te herstellen.

Naschoolse opvang en dagbehandeling is ook tijdens de schoolvakanties mogelijk. Er zijn begeleiders en systeemwerkers van Pluryn en De Lichtenvoorde bij betrokken. Zij krijgen ondersteuning van een teamleider, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Het team werkt nauw samen met ouders, het sociaal wijkteam en school.
Bel voor informatie het klantenbureau, tel. 088-779 50 00 of e-mail
klantenbureau@pluryn.nl

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Onderzoek: MDFT is kosteneffectief

MDFT (MultiDimensionele FamilieTherapie) is kosteneffectief. Uit onderzoek van het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat de behandelkosten worden terugverdiend. MDFT wordt ook door Pluryn aangeboden aan jongeren en hun ouders.

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de behandelkosten van MDFT, maar ook naar de maatschappelijke kosten van crimineel gedrag, zoals uitgaven door politie en justitie en/of slachtofferhulp. De onderzoeksresultaten tonen bovendien aan dat MDFT het gebruik van cannabis en alcohol vermindert en criminaliteit terugdringt. Jongeren zitten beter in hun vel en zijn minder angstig en depressief. Dit maakt dat de kosten van een behandeling met MDFT op termijn terugverdiend worden en MDFT dus kosteneffectief is. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Drug and Alcohol Dependence.
Lees hier meer over MDFT bij Pluryn.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Pluryn 2015 in feiten en cijfers

Pluryn kijkt met een goed gevoel terug op 2015, het jaar waarin de grote transities in de zorg gestalte kregen. Hoewel het een spannend jaar was, boden we aan meer mensen zorg dan voorheen. Ook financieel staat Pluryn er goed voor. Onze specialisatie in de zorg voor mensen met de meest complexe zorgvragen en het daaraan gekoppelde kwalitatieve beleid, werpen hun vruchten af. Een recent verschenen infographic maakt de feiten en cijfers van Pluryn in 2015 inzichtelijk.

Ook na 2015 blijven we onverminderd inzetten op het perspectief van de cliënt. Sterker in de samenleving is het doel. De komende jaren zien we, zowel zorginhoudelijk als bedrijfseconomisch, met veel vertrouwen tegemoet.
Een digitale versie van de infographic kunt u bekijken op onze website. Hier kunt u ook het volledige maatschappelijke jaarverslag van Pluryn vinden.

Δ Naar boven
 
NZa positief over initiatief Pluryn en Intermetzo

Pluryn en Intermetzo slaan de handen ineen en bereiden een overname voor middels een bestuurlijke fusie. Intermetzo heeft in Pluryn een toekomstbestendige samenwerkingspartner gevonden, na een periode van sterke onzekerheid. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft daar geen problemen mee. Sterker nog, de bestuurlijke fusie komt de continuïteit van zorg voor kinderen en hun ouders ten goede, zo oordeelt de NZa.

De NZa toetst of betrokken partijen de plannen voldoende hebben afgestemd met de ondernemings- en cliëntenraden. Ook kijkt de NZa wat de gevolgen zijn voor de cruciale zorg aan cliënten. De NZa is tot een positief eindoordeel gekomen De cruciale zorg (zorg op basis van de Wet langdurige zorg en crisisopvang) komt door de concentratie niet in gevaar; de ondernemingsraden, cliëntenraden en overige belanghebbenden van Pluryn en Intermetzo zijn op zorgvuldige wijze betrokken. Alle medezeggenschapsorganen hebben positief geadviseerd.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Behandeltraject Hersenz voor mensen met NAH

Jaarlijks lopen ca. 130.000 mensen hersenletsel op. Het letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een hartstilstand, een ziekte, een hersenbloeding of hersentumor. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor de getroffen persoon zelf, maar ook voor zijn omgeving. Wat voorheen vanzelfsprekend leek, kan nu heel anders zijn.

Pluryn biedt de behandelvorm Hersenz aan in het NAH-centrum in Nijmegen, bij HannaH in Tiel en bij Bloesem Theehuis in Herpen. Hersenz is een multidisciplinaire behandeling gericht op de specifieke gebieden waarop mensen met hersenletsel vaak problemen hebben, zoals fysieke vaardigheden, weinig energie, geheugenproblemen, karakterveranderingen en overgevoeligheid voor prikkels. De behandeling is specifiek voor mensen met hersenletsel in de chronische fase die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatie.
Meer weten? Mail hersenz@pluryn.nl of bel 088 - 779 50 08. Meer informatie is ook te vinden op www.hersenz.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
De Hulst combineert behandeling en onderwijs
Nieuwe brochure toont Pluryn in al zijn facetten
Naschoolse opvang en dagbehandeling in de Achterhoek
Onderzoek: MDFT is kosteneffectief
Pluryn 2015 in feiten en cijfers
NZa positief over initiatief Pluryn en Intermetzo
Behandeltraject Hersenz voor mensen met NAH
In deze uitgave
 
Vertel het aan

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Vragen over zorg

Heeft u vragen over de diensten van Pluryn of over aanmeldingen?

Klik hier
In deze uitgave
 
In deze uitgave
Cardo Theater 20 jaar

Bekijk het nieuwe
theaterprogramma van Cardo

meer informatie
In deze uitgave
 
 

Voor meer informatie over Pluryn kijk op www.pluryn.nl
U kunt ons bereiken via e-mail: klantenbureau@pluryn.nl of per telefoon: 088 779 50 00.

Wilt u geen informatie van Pluryn meer ontvangen? Klik hier om u uit te schrijven
Copyright © 2012 Pluryn