Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Pluryn Klantenbureau
Nieuwsbrief mei 2016 Werkplein Pluryn
 
Afbeelding
Wonen met behandeling voor jeugdigen met NAH

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zet het leven van jeugdigen volledig op z’n kop. Maar ook voor ouders verandert er heel veel. Pluryn heeft verschillende woonvoorzieningen waar kinderen en jongvolwassenen met NAH terecht kunnen voor behandeling, in combinatie met onderwijs, werk, (arbeidsintegratie) en vrijetijdsbesteding.

Op het terrein van Werkenrode Jeugd in Groesbeek bevinden zich twee leefgroepen voor behandeling van jeugdigen met NAH. Leefgroep Doelen Eik (foto) is speciaal voor jeugdigen, die een intensieve zorgvraag hebben, voortkomend vanuit gedragsproblematiek en/of verzorging. In nauwe samenspraak met het systeem biedt Doelen Eik intensieve, specialistische begeleiding. Daarnaast past de groep, waar mogelijk, de omgeving aan naar de individuele zorgvraag.

Leefgroep De Burcht Wilg is er voor jeugdigen met een minder intensieve zorgvraag. Doel van de behandeling is net als bij Doelen Eik een zo groot mogelijke zelfstandigheid, passend bij de leeftijd en mogelijkheden van de jeugdige.

Voor thuiswonende jeugdigen met NAH en hun gezin is er IOG-NAH: Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling. Doel is hier samen werken aan nieuw perspectief.
Voor meer informatie: Klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00, e-mail klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Startbijeenkomst Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie (MST) is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. De kracht van MST is dat de therapie, die in de thuissituatie plaatsvindt, het hele sociale netwerk van de jongere bij de behandeling betrekt. Sinds 1 mei 2016 kunnen ouders en jongeren in regio Arnhem - Apeldoorn – Achterhoek voor deze kortdurende vorm van behandeling ook bij Pluryn terecht.

Als u meer wilt weten over MST, bent u welkom op de startbijeenkomst op woensdag 18 mei in Arnhem. Programmamanager André Meijerink en MST-expert Femke Kuijpers geven u meer inzicht in deze vorm van behandeling, werkwijze en efficiëntie. U kunt zich tot 11 mei aanmelden voor deze bijeenkomst via de website.

Neem bij vragen over MST contact op met het MST-team via 088 - 779 44 02 of mst@pluryn.nl of lees de folder over MST.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Kleinschalig wonen in Noord-Limburg

Pluryn beschikt in de regio Noord-Limburg over diverse kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). De huizen bevinden in Horst en Meerlo. De meeste woningen bieden plaats aan vier tot vijf mensen. In het huis in Meerlo (De Pilmus) kunnen 20 cliënten wonen. De woonhuizen en woonvorm Pilmus staan in gewone straten, midden in een wijk. Midden in de samenleving dus.

Er is 24 uurszorg beschikbaar. De hoeveelheid begeleidingstijd passen we op wensen en mogelijkheden van de bewoners aan en is natuurlijk ook afhankelijk van de afgegeven indicatie. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor werk en vrijetijdsbesteding. Meer informatie: Klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00, e-mail klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Lifecoach: afstemming van alle levensgebieden cliënt

Hoe haalt iemand het beste uit zijn of haar leven? Die vraag staat centraal tijdens de module ‘lifecoach’ van het ambulant team Achterhoek. Lifecoaching richt zich op alles wat een rol speelt in het leven van de cliënt. Zaken als relaties, werk, familie, financiën, persoonlijkheid en balans worden geïnventariseerd, geoptimaliseerd en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Juist dat is de specialiteit van de lifecoach.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is de verwachting dat de vraag naar lifecoaches sterk zal toenemen. Steeds meer mensen lopen vast in hun leven. Een lifecoach ondersteunt mensen bij het maken van hun LifeDesign; hij helpt ze om alle levensgebieden, zowel werk als privé, zelf vorm te geven vanuit de diepste wensen en talenten.
Meer informatie? Neem contact op met Bjorn Gertsen van Team Ambulant Achterhoek via e-mail bgertsen@pluryn.nl of tel. 06 51763244.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Suzanne en haar baby vonden rust in het Moeder- en kindhuis

“Het klinkt misschien gek, maar ik ben ergens blij dat ik het allemaal meegemaakt heb. Zodat ik mijn dochter ervoor kan behoeden.” Het levensverhaal van Suzanne (21) was er de afgelopen jaren één van chaos en ellende. De gezinsvoogd stelde de zwangere Suzanne voor een harde maar onvermijdelijke keuze: óf de baby afstaan, óf de broodnodige begeleiding accepteren. In het Moeder- en kindhuis van Pluryn in Arnhem vond ze samen met haar baby eindelijk waar ze al die tijd naar op zoek was: rust.

Het verhaal van Suzanne stond in huis-aan-huisbladen in Tiel en Arnhem. Ook andere jongeren en volwassenen vertelden hoe ze, met ondersteuning van Pluryn, hun leven een wending gaven. U kunt de artikelen nalezen op onze website.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Magazine Sterk! over gespecialiseerde jeugdzorg

In de nieuwe editie van het Pluryn-magazine Sterk! staat het thema ‘Gespecialiseerde jeugdzorg’ centraal. Een onbezorgde jeugd is helaas niet voor iedereen weggelegd. Als jongeren door problemen vastlopen, verdienen ze nieuwe kansen. Thuis, op school en in de samenleving. Pluryn ondersteunt jongeren bij het creëren van die kansen.

‘Het etiketje’ vindt Pluryn daarbij niet van belang. Of het nu gehandicaptenzorg, jeugdzorg of GGZ betreft; krachten worden gebundeld en kennis onderling uitgewisseld. Zo krijgen jongeren precies de zorg aangeboden, die zij nodig hebben.
Het magazine bevat onder andere artikelen over nieuwe initiatieven op de locatie Kop van Deelen, voor gesloten jeugdzorg. Jongere Milo vertelt over de ingrijpende beslissing die hij nam voor zichzelf. Kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Robert Vermeiren onderzoekt de verschillen tussen jongeren en hoe je hen het beste kunt helpen. Vijf jonge helden vertellen over hun therapie en wat die voor hen betekent.
Dit en nog veel meer leest u in Sterk! Download het magazine hier. Heeft u liever de papieren versie? Vraag hier een exemplaar aan.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Kom naar het symposium 'Jongeren sterker in de samenleving'

Vroegtijdig schoolverlaten, ontwrichte gezinnen, vereenzaming en overlastgevend gedrag staan nooit op zichzelf. Het zijn dan ook ingewikkelde zorgvragen waarmee jongeren bij Pluryn komen. Alleen creatieve antwoorden voldoen. Dat is altijd maatwerk.

Nieuw toekomstperspectief
Onze behandeltrajecten richten zich op kinderen en jongeren (met of zonder licht verstandelijke beperking) en hun gezin. Ze zorgen voor nieuw toekomstperspectief: een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van gespecialiseerde jeugdzorg? Kom dan naar het symposium ‘Jongeren sterker in de samenleving’.

Inspirerende sprekers
Tijdens deze inspirerende middag vertellen sprekers vanuit diverse invalshoeken over de kansen die gespecialiseerde jeugdzorg biedt voor jongeren. Dat gebeurt vanuit wetenschappelijk perspectief en met pakkende praktijkvoorbeelden, afgewisseld met kritische reflectie en een prikkelende afsluiting door filosoof René ten Bos. Ook is er deze middag tijd om te netwerken op de informatiemarkt, waar wij u meer laten zien van onze dienstverlening.

Praktische informatie
Datum: Maandag 20 juni 2016
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Burgers’ Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem
Voor wie: Beleidsmakers, beslissers en professionals in de jeugdzorg
Kosten: Deelname is gratis

Programma en aanmelden
Op de website kunt u het volledige programma bekijken en kunt u zich aanmelden.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Wonen met behandeling voor jeugdigen met NAH
Startbijeenkomst Multi Systeem Therapie
Kleinschalig wonen in Noord-Limburg
Lifecoach: afstemming van alle levensgebieden cliënt
Suzanne en haar baby vonden rust in het Moeder- en kindhuis
Magazine Sterk! over gespecialiseerde jeugdzorg
Kom naar het symposium 'Jongeren sterker in de samenleving'
In deze uitgave
 
Vertel het aan

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Vragen over zorg

Heeft u vragen over de diensten van Pluryn of over aanmeldingen?

Klik hier
In deze uitgave
 
In deze uitgave
Symposium 'Jongeren sterker in de samenleving'

Maandag 20 juni
Burgers' Zoo, Arnhem

meer informatie
In deze uitgave
 
 

Voor meer informatie over Pluryn kijk op www.pluryn.nl
U kunt ons bereiken via e-mail: klantenbureau@pluryn.nl of per telefoon: 088 779 50 00.

Wilt u geen informatie van Pluryn meer ontvangen? Klik hier om u uit te schrijven
Copyright © 2012 Pluryn