Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Pluryn Klantenbureau
Nieuwsbrief mei 2017 Werkplein Pluryn
 
Afbeelding
De Bijenkorf: vervolgvoorziening voor ZMOLK’ers

Met de opening van gebouw De Bijenkorf op het terrein van Werkenrode Jeugd beschikt Pluryn vanaf augustus over een vervolgvoorziening voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK). De Bijenkorf biedt plaats aan 22 jongeren van 16/18 tot 25 jaar, met een IQ tussen de 40 en 60 en gedragsproblemen. De nieuwe voorziening in Groesbeek beschikt over twee leefgroepen met ieder zeven studio’s en een crisisplaats. Verder zijn er zes appartementen voor jongeren die niet in een groep kunnen wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Wat betreft daginvulling zijn er drie varianten mogelijk: Onderwijs (in samenwerking met Werkenrode school), Onderwijs/dagbesteding en Dagbesteding/arbeid. Om voor een plek in De Bijenkorf in aanmerking te komen, dienen jongeren te beschikken over geldige indicatie (VG7 of LVG4). Meerzorg is mogelijk indien hiervoor gelden beschikbaar zijn.

Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Terug naar school dankzij schooljaargroep De Hulst

Jongens die niet meer naar school gaan, binnen een jaar weer het plezier in leren laten terugvinden. Dat is het doel van schooljaargroep De Hulst, op het terrein van De Hoenderloo Groep. De jongens doorlopen bij De Hulst een intensief behandeltraject. Zij stromen voor het begin van het schooljaar in. Na elf maanden kunnen ze weer terugkeren naar hun eigen woonplaats, hun schoolloopbaan verder oppakken en zich verder ontwikkelen. Voor komend schooljaar zijn nog plaatsen vrij.
Schooljaargroep De Hulst is bedoeld voor jongens van 14 tot 17 jaar met gedragsproblematiek. Ze zijn vastgelopen op school, in het gezin en in hun vrije tijd. De jongens hebben vaak al een hele geschiedenis in de hulpverlening. Hun schoolloopbaan is sterk versnipperd en onderbroken. Door de opeenstapeling van verwijzingen en soms ook mislukkingen, zijn ze verhard. De Hulst biedt deze jongeren een gestructureerd behandelprogramma, waarin het onderwijs is geïntegreerd.

Lees hier meer over Schooljaargroep De Hulst. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met het klantenbureau, tel. 088 – 779 50 00 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Pluryn start met LVB FACT 18+ in de regio Rijk van Nijmegen

Pluryn is eind april gestart met een LVB FACT team. Het FACT team is laagdrempelig bereikbaar voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende psychiatrische problematiek in de regio Rijk van Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen).

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) biedt een ambulant alternatief voor uithuisplaatsing waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de (jong)volwassenen, het gezin en zijn netwerk. De cliënt ondervindt hierbij ondersteuning van een team dat bestaat uit hulpverleners vanuit meerdere disciplines (o.a. psychiater, ambulante begeleiding, (GZ) psycholoog, verslavingswerker, ervaringsdeskundige). Deze (behandel)methode heeft als voornaamste doel de (psychiatrische) problematiek te verminderen en de afhankelijkheid van hulpverlening af te bouwen.

Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, lvbfactnijmegen@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
De Plurynwaaier is vernieuwd!

De Plurynwaaier is vernieuwd! Dit handige naslagwerk geeft direct inzicht in alle diensten van Pluryn op het gebied van gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De Plurynwaaier is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het regelen van zorg. Denk aan beleidsmakers, sociale wijkteams, huisartsen en andere zorgprofessionals. De vernieuwde waaier bevat de meest actuele informatie over behandeling, wonen, werken, leren en vrije tijd bij Pluryn en geeft daarmee heldere antwoorden op complexe zorgvragen van jongeren en volwassenen.

Klik hier voor meer informatie over de Plurynwaaier of het aanvragen van één of meerdere exemplaren.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Sylvia staat er niet alleen voor

In een serie testimonials vertellen jongeren en (jong)volwassenen over de stappen die ze zetten dankzij ondersteuning van Pluryn. Zo geeft het verblijf in het Moeder- en kindhuis Sylvia genoeg houvast om voor haar twee kinderen te zorgen.

“Na de geboorte van Joey hield ik alle hulp af”, bekent Sylvia (25). “Ik wilde mezelf bewijzen, maar ik voelde me eenzaam en dacht ik dat ik bij niemand terecht kon.” Als na drie jaar de relatie met de vader van Joey eindigt, gaat het steeds slechter met Sylvia. Dat is ook de reden dat Joey bij zijn vader blijft wonen.

Lees verder …

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Regelmatig open plekken bij Ouderenzorg Nijmegen

Ouderenzorg Nijmegen is een woonlocatie voor oudere cliënten met een verstandelijke beperking en vaak al langer bestaande gedrags- en/of psychiatrische problematiek. De drie woontorens bieden gezamenlijk ruimte voor 66 oudere cliënten vanaf ongeveer 50 jaar. Op regelmatige basis zijn er open plekken en is er dus ruimte voor nieuwe cliënten.

Cliënten van Ouderenzorg Nijmegen hebben een VG ZZP indicatie van 5 t/m 8, waarbij ouderdomskenmerken, zowel op lichamelijk als op psychisch gebied, de ondersteuningsbehoefte steeds sterker bepalen. Er wordt langdurige specialistische zorg gegeven, die gericht is op de instandhouding van kwaliteit van leven tot en met de laatste levensfase. De locatie bestaat uit drie woontorens met in totaal elf woongroepen voor zes cliënten. Op de begane grond van één van de drie torens is de dagbesteding en zijn de behandelkamers voor arts en fysiotherapeut gesitueerd. Er is intensieve samenwerking tussen het team van begeleiders, clusterleiders, gedragswetenschappers en artsen. Cliënten kunnen er ook gebruik maken van aanwezige disciplines als fysiotherapie, diëtetiek en logopedie.

Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Open Smaragd: volgende stap na Smaragd

Jongeren die verblijven bij Smaragd op de locatie Kop van Deelen van De Hoenderloo Groep kunnen sinds begin mei doorstromen naar Open Smaragd, een nieuwe behandelgroep op de terreinlocatie in Hoenderloo. Smaragd is voor jongeren die vanwege hun problematiek niet in staat zijn op een leefgroep te functioneren. Bij Open Smaragd krijgen zij dezelfde intensieve begeleiding als op de Smaragd. Het verschil is vooral de open omgeving waarin de behandelgroep zich bevindt. Daarnaast kan het programma zich op meer zelfstandigheid richten, afhankelijk van de behoefte en vaardigheden van de jongere.

Open Smaragd is een gemengde groep voor zes jongens en meisjes van wie de rechterlijke machtiging is afgelopen of geschorst kan worden omdat het beter met ze gaat. Zij volgen een dagprogramma op maat en werken via een individueel traject aan hun eigen behandeldoelen. Ook jongeren van buitenaf kunnen instromen.

Lees verder ...

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Kennisplatform EVB+ voorziet in behoefte

Tijdens een bijeenkomst op maandag 3 april is officieel het Kennisplatform EVB+ opgericht. Bij de tien aangesloten zorgorganisaties is de behoefte aan kennisdeling en verbinding groot. EVB+ (de afkorting SGEVG wordt ook gebruikt) staat voor mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Uiteindelijke doel van het Platform EVB+ is de kwaliteit van leven van de doelgroep te verbeteren.

De oprichtingsvergadering EVB+ vond plaats bij Meneer Vos, de lunch/vergaderaccommodatie op het terrein van Pluryn, De Winckelsteegh in Nijmegen. De initiatiefnemers van het platform zijn de zorgorganisaties Cello, Dichterbij, Driestroom, Gemiva-SVG Groep, Koraal Groep, Stichting Pergamijn, Philadelphia, Pluryn, Siza en Zideris. De organisaties hebben een gedeelde behoefte aan ontmoeten, delen, casuïstiek, thema’s en vakgroepen rond onderwerpen als diagnostiek/behandeling, vrijheid en veiligheid, zelfverwondend gedrag, seksualiteit, het netwerk van de cliënt, invulling van vrije tijd, competenties van medewerkers, aantrekken van medewerkers en huisvesting/bouw.

Inmiddels hebben naast de oprichters nog veertien zorgorganisaties belangstelling voor het platform getoond. Met hen wordt binnenkort gesproken over deelname.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
De Bijenkorf: vervolgvoorziening voor ZMOLK’ers
Terug naar school dankzij schooljaargroep De Hulst
Pluryn start met LVB FACT 18+ in de regio Rijk van Nijmegen
De Plurynwaaier is vernieuwd!
Sylvia staat er niet alleen voor
Regelmatig open plekken bij Ouderenzorg Nijmegen
Open Smaragd: volgende stap na Smaragd
Kennisplatform EVB+ voorziet in behoefte
In deze uitgave
 
Vertel het aan

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Vragen over zorg

Heeft u vragen over de diensten van Pluryn of over aanmeldingen?

Klik hier
In deze uitgave
 
In deze uitgave
Velo-city 2017: Fietscongres in de regio Arnhem-Nijmegen

13-16 juni 2017

meer informatie
In deze uitgave
 
 

Voor meer informatie over Pluryn kijk op www.pluryn.nl
U kunt ons bereiken via e-mail: klantenbureau@pluryn.nl of per telefoon: 088 779 50 00.

Wilt u geen informatie van Pluryn meer ontvangen? Klik hier om u uit te schrijven
Copyright © 2012 Pluryn