Als organisatie hechten wij groot belang aan evidence-based dienstverlening. Wij zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling vooruitstrevend. Onze specifieke kennis en ervaring op het gebied van zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen willen wij uitbreiden én bestendigen. Aan de andere kant zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan te tonen in hoeverre de behandeling van jongeren ook daadwerkelijk effect heeft. Ten slotte vinden wij dat wij hierin een naam hoog hebben te houden, niet in de laatste plaats omdat De Hoenderloo Groep de ambitie heeft om hét kennisinstituut te worden op het terrein van zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen.

 

De afdeling Research & Development van Pluryn voert in opdracht van de Raad van Bestuur onderzoek uit. Hierbij werkt de afdeling samen met diverse onderzoeksinstituten. Het meest intensief is de samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Zorgevaluatie die De Hoenderloo Groep op dit moment uitvoert, zijn:

Zorgmonitor open jeugdzorg - EFFECTIVITEIT IN DE RESIDENTIELE JEUGDZORG i.s.m. Horizon

Effectmonitor JeugdzorgPlus

GGZ-ROM

Follow-up onderzoek

 

Daarnaast is De Hoenderloo Groep actief betrokken bij de ontwikkeling en het onderzoek naar de effectiviteit van verschillende interventies, bijv. Multi-dimensional Family Therapy (MDFT), Animal Assisted Activities (AAA), Vlaggenmethodiek (Rutger-Nisso Groep).

 

Publicaties

Effectmeting in de jeugdzorg: landelijk en lokaal tegelijk? Casus DHG (Kroes, G.J., Vermaes, I. & Veerman, J.W. (2011). Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk)

 

Meer informatie

Voor vragen of voor meer informatie, neem contact op met Ignace Vermaes, Directeur Kwaliteit van Zorg & Innovatie via ivermaes@pluryn.nl of T 088- 779 50 34.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]