In 2003 werd al begonnen met het follow-up onderzoek. Daarmee is dit onderzoek het langst lopend en meest omvangrijke onderzoek binnen De Hoenderloo Groep.
Het follow-up onderzoek brengt hoofdzakelijk in beeld hoe het met de jongeren van De Hoenderloo Groep gaat na hun vertrek uit Hoenderloo. Het follow-up onderzoek is een kwaliteitstoetsing dat zich baseert op prestatie-indicatoren die afgeleid zijn van de doelen van de organisatie.

Opzet van het onderzoek

Jongeren en ouders bezoeken we na vertrek nog drie keer: bij vertrek, na 6 maanden en na 18 maanden. Aan de hand van 10 prestatie-indicatoren gaan we na hoe jongeren na hun vertrek uit De Hoenderloo Groep weer functioneren in de maatschappij. Deze prestatie-indicatoren zijn: contact met thuis, woon- of verblijfplaats, school en/of werk, sociaal netwerk, vrije tijdsbesteding, financiën op orde, omgaan met middelen (drugs, alcohol en gokken), politiecontacten, welzijn, gedrag (YSR/CBCL).
Naast meting van deze prestatie-indicatoren vragen we in hoeverre men tevreden is over de hulpverlening. Het follow-up onderzoek is doorlopend.

 

Tot op heden verschenen onderstaande onderzoeksrapporten:
- Zicht op functioneren in de samenleving. Follow-up onderzoek De Hoenderloo Groep 2002-2003.
- De knuppel in het Hoenderhok. Resultaten follow-up onderzoek 2004.

Samenvatting onderzoeksresultaten in 2008

In 2008 presenteerde De Hoenderloo Groep in de vorm van een tussenrapportage een samenvatting van voorlopige resultaten van het follow-up onderzoek.
Inmiddels hebben we 613 interviews afgenomen: 293 bij de jongeren en 320 bij de ouders. Het onderzoek wijst uit dat jongeren, na hun verblijf op De Hoenderloo groep, een laag sociaal netwerk hebben. Ouders geven aan dat er nog steeds veel gedragsproblemen zijn. Bovendien blijkt dat meer jongeren schulden hebben een half jaar na vertrek dan bij hun vertrek. Anderzijds zijn jongeren en ouders tevreden over de school en het verblijf op De Hoenderloo Groep. De politiecontacten nemen af naarmate jongeren langer weg zijn van De Hoenderloo Groep. Bovendien blijkt dat een grote groep jongeren een goede vrijetijdsbesteding heeft, naar school gaat of werk heeft.

De uitkomsten van het onderzoek geven invulling aan het beleid van De Hoenderloo Groep. Met name het versterken van het sociaal netwerk van de jongeren staat op dit moment hoog op de agenda.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het follow-up onderzoek contact op met de afdeling Research & Development via T 055 - 378 88 00.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]